PL

Komunikat Prezydium KIF dot. drugiej fali pandemii

Druga fala COVID-19 to codzienność, z którą się mierzymy i niestety również w naszym gronie jest coraz więcej zarażonych osób. W tym czasie priorytetem musi być bezpieczeństwo pacjentów i fizjoterapeutów.

Apelujemy – chrońmy siebie i swoich pacjentów! Stosujmy się do pandemicznego reżimu sanitarnego: nośmy maski i odzież ochronną, stosujmy środki dezynfekujące, wietrzmy (o ile to możliwe) gabinety i miejsca, w których pracujemy.

Wytyczne KRF dotyczące pracy w czasie pandemii są dostępne tutaj: https://kif.info.pl/rekomendacje-prezydium-krf-nt-pracy-zawodowej-fizjoterapeutow-w-okresie-epidemii/

Odpowiednia organizacja pracy, tak aby pacjenci nie mieli styczności ze sobą oraz aby zespoły pracowników nie spotykały się w komplecie to również istotny element ochrony. Stosujmy się do zasad funkcjonowania w pandemii i ograniczajmy aktywności, które niosą duże ryzyko zakażenia, nie są konieczne i mogą być odłożone w czasie.

Jako zawód zaufania publicznego zwracajmy także pacjentom uwagę na niebezpieczne zachowania. Tu nie chodzi tylko o zdrowie jednego pacjenta, ale o innych, z którymi spotyka się wystawiony na niebezpieczeństwo zarażenia fizjoterapeuta.

Prezydium Krajowej Izby Fizjoterapeutów monitoruje sytuację i prowadzi dialog z decydentami. Efektem tych rozmów jest np. to, że przedstawiciele KIF trafią do 16 wojewódzkich sztabów kryzysowych, które zarządzają sytuacją w regionach. To miejsca, w których można także alarmować w związku z ograniczeniem pacjentom dostępu do fizjoterapii, u których ograniczenia te mogą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. W kolejnych dniach będziemy chcieli rozmawiać z przedstawicielami MZ i NFZ o organizacji pracy fizjoterapeutów w najbliższym okresie.

NEWSLETTER