PL

Komunikat NFZ w sprawie przekazywania wniosków o przedłużenie okresów rozliczeniowych na udzielanie świadczeń medycznych, w tym również w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Zgodnie z komunikatem Centrali NFZ z dnia 2 października 2020 roku, począwszy od 6 października przyjmowane są wnioski o przedłużenie okresów rozliczeniowych w umowach na udzielanie świadczeń medycznych w tym również w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie zmiany przepisów o zmianie których informowaliśmy we wrześniu tego roku w komunikacie:
https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-zmian-w-zakresie-realizacji-umow-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/.

Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Wydłużony czas na rozliczenie umów za rok 2020 ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku.

W komunikacie przedstawiono zasady procesu przedłużania okresu rozliczeniowego:

  • przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI. System pozwoli na złożenie wniosku od 6 października br.
  • przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń), w typach umów wskazanych w komunikacie,
  • okres na jaki następuje przedłużenie okresu rozliczeniowego to 30.06.2021 r.

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie NFZ:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przedluzenie-okresu-rozliczeniowego,7816.html

NEWSLETTER