Informacja dla świadczeniodawców zlecających wyroby medyczne dot. publikacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje i przypomina, że w dniu 13 listopada 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2461) – https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000246101.pdf.

W/w rozporządzenie wprowadza m.in. zmianę „okodowania” i limitów finansowania refundowanych wyrobów medycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

https://kif.info.pl/informacje/nowy-sposob-sprawozdawania-w-zakresie-wyrobow-medycznych-od-01-01-2024/