PL

Dodatki covidowe dla fizjoterapeutów

Zgodnie nowymi zasadami przyznawania dodatków covidowych (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatki-covidowe-dla-medykow-nowe-zasady-rozliczania,8084.html) informujemy, iż w dodatek covidowy w wysokości 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby przysługuje fizjoterapeucie, jeśli spełnione są łącznie trzy poniższe warunki:

  1. wykonuje zawód medyczny, tzn. został zatrudniony jako fizjoterapeuta, a nie w innej roli;
  2. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jeśli prowadzi fizjoterapię z takimi pacjentami to uczestniczy w udzielaniu Świadczeń i ma bezpośredni kontakt z pacjentami, bo to wynika ze specyfiki czynności fizjoterapeutycznych.
  3. pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia szpitalnego).

Wynika z tego, że sama praca na oddziale covidowym nie jest wystarczająca do otrzymywania dodatku covidowego w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Musi bowiem zostać spełniona przesłanka uczestniczenia w udzielaniu świadczeń.  Praca wyłącznie na oddziale covidowym, ale bez uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i bez bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie powoduje powstania prawa do otrzymania dodatku.

Jeśli jednak powyższe warunki są łącznie spełnione, a fizjoterapeuta nie otrzymuje dodatku covidowego, powinien interweniować u zarządzających podmiotem leczniczym oraz zainteresować tą sprawę organizacje związkowe działające na terenie zakładu pracy.

Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów interweniował w sprawie nadużyć w tej sprawie u Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.

MZ pismo_dodatki covidowe 12_2021
NEWSLETTER