PL

Są przeprosiny: zarzuty wobec Izby bezpodstawne.

W ubiegłym roku w okresie przedwyborczym pojawiło się wiele pytań związanych z kwestią wynajmu biura i rzekomą niegospodarnością Izby. Okazały się być one insynuacjami i nie miały żadnych podstaw merytorycznych.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wielokrotnie odpowiadała na te zarzuty, jednak nadal pojawiały się one w przestrzeni publicznej. W związku z tym KIF skierowała sprawę do sądu, co część środowiska komentowała jako ograniczenie prawa do krytyki, a było tylko i wyłącznie podyktowane troską o dobre imię instytucji, którą tworzymy my wszyscy, wykonujący zawód fizjoterapeuty.

W dniu 26 stycznia 2022 roku podpisano ugodę, z której jasno wynika, że insynuacje na temat niegospodarności Izby są nieprawdziwe. Osoba odpowiedzialna za ich rozpowszechnianie w dniu 26 stycznia br. w korespondencji mailowej skierowanej do członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów przeprosiła i wyraziła ubolewanie z powodu kierowania bezpodstawnych zarzutów.

Odpowiedzialność za słowa jest bardzo ważna, a ich nierozważne wypowiadanie potrafi negatywnie wpłynąć na całe środowisko. Zarzuty kierowane wobec KIF publikowane były w mediach społecznościowych, przez co trafiły do szerokiego grona odbiorców, również spoza środowiska fizjoterapeutów (w tym innych zawodów medycznych).

NEWSLETTER