PL

Wyższy Sąd Dyscyplinarny

I Posiedzenie członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

4 lutego w Warszawskiej siedzibie KIF odbyło się I Posiedzenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (WSD). Podczas posiedzenia WSD przyjęto Regulamin pracy oraz wybrano Przewodniczącego, którym został Pan Roman Molasy oraz dwoje wiceprzewodniczących: Pani Żewilla Misztela oraz Pan Maciej Okoń.