W sobotę, 25 czerwca br. odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie członków Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
Tematem szkolenia była “Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Bakę.
Pierwsza część szkolenia prowadzona była w formie warsztatów polegających na praktycznym omówieniu 12 kazusów, czyli faktycznych zdarzeń, w których doszło do naruszenia zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Część drugą w formie wykładu prowadziła Aplikant Radcowski Pani Katarzyna Sałbut, tematem przewodnim były podstawowe zagadnienia dotyczące uzasadnienia orzeczenia sądu dyscyplinarnego.

Kolejne szkolenie zaplanowane jest 23 września.