Zakończył się XV MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ – BARK, ŁOKIEĆ oraz IV ZJAZD PTBL i Dzień Fizjoterapii

W dniach 2-4 marca 2023 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbył się XV Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Kończyny Górnej – Bark, łokieć oraz IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia. Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła to wydarzenie patronatem honorowym Prezesa KRF. Konferencja otrzymała również patronat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Podczas konferencji, w piątek, 3 marca obchodziliśmy Dzień Fizjoterapii. Prezes KRF dr Tomasz Dybek oraz Wiceprezes KRF dr Rafał Trąbka dokonali oficjalnego otwarcia. W obchodach Dnia Fizjoterapii uczestniczyli także członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów: dr hab. Marzena Wiernicka, dr Partycja Rąglewska, dr Mateusz Romanowski, dr Ewa Kamińska oraz koordynator wojewódzki KRF Beata Bruczyńska.

Dzień ten poświęcony był w szczególności praktycznym podstawom pracy fizjoterapeutów, lekarzy ortopedów i trenerów personalnych, zajmujących się schorzeniami kończyny górnej w sporcie. Był okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji zawodowych. Miło było nam spotkać naszą koleżankę – fizjoterapeutkę dr Lucynę Krzyżańską.

Przy stoisku KIF można było zapoznać się z programem oraz ofertą darmowych szkoleń Fizjo – Learning (https://fizja.pl/) i porozmawiać o celach i zadaniach, jakie KIF chce realizować dla fizjoterapeutów w najbliższym czasie.

Spotkanie koordynator KRF z członkami Rady z Wielkopolski

W dniu 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie koordynator KRF województwa wielkopolskiego Beaty Bruczyńskiej z członkami KRF z Wielkopolski. Było to kolejne spotkanie, które miało na celu wymianę informacji z regionu. Dyskutowano na temat promocji programu szkoleniowego KIF Fizjo-Learning (https://fizja.pl/), a także jak jest on odbierany przez uczestników szkolenia.

Podsumowując stwierdzono, że:

  • program szkoleniowy jest dobrze odbierany przez uczestników, jednakże zbyt mało szkoleń odbywa się w Poznaniu,
  • zdarzają się błędy w oznaczeniu miejsca szkolenia,
  • brakuje miejsc na szkolenia najbardziej oblegane.

Wszystkie wnioski zostały przekazane osobom odpowiedzialnym za szkolenia.

Beata Bruczyńska, koordynator wojewódzki KRF zaproponowała członkom KRF, aby przekazywali jej informacje o swoim udziale w wydarzeniach dotyczących fizjoterapii i fizjoterapeutów, tak aby można je było zamieszczać na stronie KIF dotyczącej regionu wielkopolskiego.

W czasie spotkania omówiono również sprawę fizjoterapeutów pracujących w DPS’ach w kontekście ich zarobków, przedyskutowany został e-mail fizjoterapeutki pracującej w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Z zadowoleniem przyjęto informację, że podczas VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych wybrani zostali przedstawiciele z województwa wielkopolskiego: Marta Budzińska, Katarzyna Ziółkowska oraz Mateusz Chmielarz.

Termin kolejnego spotkania zaproponowano na początek kwietnia.

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego w Poznaniu

W dniu 13.02.2023r w Poznaniu miało miejsce spotkanie Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodowych: Krzysztof Kordel, Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Teresa Kruczkowska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Beata Bruczyńska, Koordynator Wojewódzki KRF dla Wielkopolski. Gościem spotkania była Joanna Jaśkowiak, poseł na Sejm RP.

Podczas spotkania podsumowano konferencję „Zawody Zaufania Publicznego jako istotny element struktury państwa” z dnia 16.11.2022 r., wraz z rozliczeniem finansowym. Poruszono również temat możliwości publikacji przedstawianych na konferencji wykładów zaproszonych prelegentów. Padła propozycja kontynuacji spotkań w formie kolejnej konferencji oraz stworzenia strony internetowej Porozumienia Wielkopolskiego zawodów zaufania publicznego.

Uczestnikom spotkania przedstawiono:

  • propozycję przeprowadzenia badania ankietowego członków samorządu dotyczącego ich świadomości na temat funkcjonowania izb oraz
  • aktualną informację dotyczącą działań parlamentarzystów a bezpośrednio odnosząca się do zgromadzonych na spotkaniu izb samorządowych.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na przełomie maja i czerwca 2023 r.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii w biurze KIF w Poznaniu

W czwartek, 24 listopada 2022 r. w wielkopolskim biurze KIF w Poznaniu miało miejsce spotkanie dr hab. Marzeny Wiernickiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa wielkopolskiego z Beatą Bruczyńska, Koordynatorem Wojewódzkim KRF dla woj. wielkopolskiego.

W czasie spotkania omówione zostały tematy dotyczące głównych obowiązków konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia, takie jak realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych. Pani konsultant przybliżyła kwestie kontroli podmiotów udzielających świadczenia w zakresie realizacji i kształcenia zawodowego fizjoterapeutów oraz odniosła się do wpływu COVID-19 na działania podejmowane przez władze wojewódzkie a dotyczące fizjoterapeutów.