NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wielkopolskie

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja o ogłoszeniu postępowań_nadzór telemetryczny
Informacja o ogłoszeniu postępowania_badania zgodności tkankowej

Spotkanie w NFZ w Poznaniu

10 października 2023 roku, Beata Bruczyńska, koordynator wojewódzki KRF dla woj. wielkopolskiego, uczestniczyła w spotkaniu w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Spotkanie odbyło się z p.o. zastępcą dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ds. służb mundurowych, Dariuszem Brudło.

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy we wspólnych działaniach profilaktycznych skierowanych do pacjentów Wielkopolskiego Oddziału NFZ.

Zarówno ze strony dyrektora Dariusza Brudło, jak i koordynatora Beaty Bruczyńskiej, padły deklaracje o chęci nawiązania współpracy. Pierwsze efekty tej współpracy będzie można zauważyć jeszcze w tym roku.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 na ANS Gniezno

W dniu 13 października br. odbyła się 19. Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelni Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, a następnie głos zabrał rektor uczelni – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński. W swoim przemówieniu podsumował osiągnięcia uczelni i studentów w minionym roku akademickim, w tym otwarcie nowego kierunku studiów magisterskich z pielęgniarstwa.

Kulminacyjnym momentem inauguracji był akt immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia w poczet studentów I roku. Wzięło w nim udział ośmioro studentów – reprezentantów poszczególnych kierunków studiów, którzy złożyli ślubowanie w imieniu swoim i kolegów z roku. Przedstawiciel samorządu studenckiego powitał nowych studentów w gronie braci studenckiej.

Po odśpiewaniu Gaude Mater, odczytano list od ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. W liście tym minister wyraził uznanie dla gotowości uczelni do kształcenia zawodów medycznych, takich jak pielęgniarki. Złożył również życzenia z okazji inauguracji całej społeczności akademickiej.

Następnie dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie prof. dr hab. Jerzy Konieczny wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne 3.0. w świadomości sytuacyjnej społeczności lokalnej”.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego życzenia na ręce rektora uczelni złożyli zaprzyjaźnieni z uczelnią przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentanci środowiska medycznego i organizacji pozarządowych, m.in. senator RP Paweł Arndt, posłowie na Sejm RP Zbigniew Dolata i Tadeusz Tomaszewski, prymas Polski Wojciech Polak, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Magdalena Sobalik oraz koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów województwa wielkopolskiego Beata Bruczyńska.

Składamy serdeczne życzenia wszystkim studentom na ten nowy rok akademicki, aby przyniósł mnóstwo sukcesów i pozytywnych doświadczeń.