Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego o przyszłości samorządów zawodowych.

16 listopada 2022 r. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Zawodów Zaufania Publicznego „Zawody Zaufania Publicznego jako istotny element struktury państwa”. Krajowa Izba Fizjoterapeutów, jako współorganizator, miała przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. KIF reprezentowała Beata Bruczyńska, Koordynator Wojewódzki KRF z Wielkopolski.

Podczas całodziennego wydarzenia dyskutowano, jakie społeczne znaczenie mają zawody zaufania publicznego oraz jaka jest ich obecna sytuacja. Wyrażono też zaniepokojenie zamierzeniami władz centralnych dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu samorządów.

Zawody zaufania publicznego czyli m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, architekci, czy inżynierowie budownictwa. Zawody te mają szczególnie znaczenie dla funkcjonowania państwa i pomocy obywatelom we wszystkich cywilizowanych państwach.  Profesje te, ze względu na charakter świadczonych usług wymagają spełnienia szeregu istotnych wymogów związanych z odpowiednim wykształceniem, egzaminami i kwalifikacjami, a także etyką i dochowaniem tajemnicy zawodowej o zdrowiu, majątku, czy innych poufnych sprawach swoich pacjentów i klientów. Bo każdy z nas chciałby, aby zajmowali się nim profesjonaliści i aby jego tajemnice były bezpieczne.

Konferencja zorganizowana została przez jednostki samorządów zawodowych, działające w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Do Porozumienia należą: Wielkopolska Izba Adwokacka, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Komornicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Lekarska, Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, Izba Notarialna w Poznaniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Okręg Wielkopolski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia. (link – http://www.oipip-poznan.pl/wydarzenia/zawody-zaufania-publicznego-jako-istotny-element-struktury-panstwa-konferencja-wielkopolskiego-porozumienia-samorzadow-zawodow-zaufania-publicznego/).

Dostępny jest też zapis konferencji.

Link – https://www.youtube.com/watch?v=ARjz7knpctY

Przedstawiciele KIF uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencję Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, która odbyła się w Warszawie, w dniach 30.09 – 01.10.2022 roku. Wydarzenie zorganizowała Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej. Na zaproszenie prof. zw. dr. hab n. med. Marka Jóźwiaka w wydarzeniu z ramienia KIF wzięli udział: dr Tomasz Dybek – Prezes KRF, Anna Frydrychowicz – Członek KRF z województwa wielkopolskiego oraz Beata Bruczyńska – Koordynator Wojewódzki z Wielkopolski.

W agendzie konferencji znalazły się zagadnienia związane z optymalizacją rozwoju ruchowego i psychicznego dzieci i młodzieży, borykającej się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Oto lista najważniejszych tematów, jakimi zajmowano się podczas wydarzenia:

– poprawa funkcji kończyny górnej

– ochrona stawu biodrowego

– zapobieganie wtórnym deformacjom kostno-stawowym

– stymulowanie rozwoju ruchowego

– robotyka i nowe technologie

– pokonywanie przeciwności.

W czasie 5 głównych sesji plenarnych zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i terapii oraz przedstawione standardy postępowania i kierunki rozwoju. Bardzo istotną częścią konferencji była sesja dla rodziców i opiekunów.

Konferencja warsztatowo-naukowa: SKUTECZNA OSTEOPATIA. PŁYNY – ODRUCH – POWIĘŹ

W dniu 10 września 2022 odbędzie się cykliczne wydarzenie organizowane przez Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii Zdrowie i Medycyna o charakterze wykładowo – warsztatowym dedykowane do osteopatów, fizjoterapeutów i lekarzy na temat praktycznego wykorzystania osteopatii manualnej i terapii osteopatycznej.

Patronat nad tym wydarzeniem objęła również Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Data spotkania:
sobota, 10 września 2022 r. 9:00-19:30

Miejsce spotkania:
AWF Poznań
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61- 871 Poznań

Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Wielkopolski.

W dniu 4 czerwca 2022 roku, w godzinach 9:00 – 15.00, w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Biura KIF w Poznaniu przy ulicy Bolesława Krysiewicza 9, odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Poznania oraz województwa wielkopolskiego.

Tematem przewodnim było „Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”.

Podczas spotkania poruszono problematykę pracy z pacjentem po operacji kręgosłupa lędźwiowego, jak również rehabilitacji pooperacyjnej. W czasie prezentacji przedstawiano filmy oraz modele pracy z pacjentami. Fizjoterapeuci uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa wielkopolskiego, zaś prowadzącą spotkanie była mgr Małgorzata Rodzeń

W spotkaniu warsztatowym uczestniczyło 19 osób.

Agendę spotkania umieściliśmy w komunikacie: https://kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-woj-wielkopolskiego-04062022/