Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Wielkopolski.

W dniu 4 czerwca 2022 roku, w godzinach 9:00 – 15.00, w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Biura KIF w Poznaniu przy ulicy Bolesława Krysiewicza 9, odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Poznania oraz województwa wielkopolskiego.

Tematem przewodnim było „Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”.

Podczas spotkania poruszono problematykę pracy z pacjentem po operacji kręgosłupa lędźwiowego, jak również rehabilitacji pooperacyjnej. W czasie prezentacji przedstawiano filmy oraz modele pracy z pacjentami. Fizjoterapeuci uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa wielkopolskiego, zaś prowadzącą spotkanie była mgr Małgorzata Rodzeń

W spotkaniu warsztatowym uczestniczyło 19 osób.

Agendę spotkania umieściliśmy w komunikacie: https://kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-woj-wielkopolskiego-04062022/

Już działa Wielkopolski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów

29 kwietnia 2022 r., w piątek, odbyło się oficjalne otwarcie Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia byli przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. wielkopolskiego: Miłosz Smoliński, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska oraz Marcel Stasierski. Biuro w tym ważnym dniu odwiedził m.in.  prof. Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście: Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej prof. Krzysztof Kordel, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej mgr Teresa Kruczkowska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, dyrektorzy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Poznania, reprezentanci uczelni wielkopolskich kształcących fizjoterapeutów, dyrekcje oddziału wielkopolskiego NFZ, dyrekcje poznańskich szpitali. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i przywitaniu gości, prof. Maciej Krawczyk przedstawił krótko działania i rolę samorządu fizjoterapeutów oraz statystyki zawodowe związane z regionem wielkopolskim. W wojewódzkie wielkopolskim jest 6224 fizjoterapeutów, którzy pracują zarówno w przychodniach i szpitalach, domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczych jak również prowadzą własne praktyki fizjoterapeutyczne. Realizują świadczenia zarówno refundowane przez NFZ jak komercyjne.

Prof. Krawczyk omówił główne inicjatywy podjęte przez KIF, m.in. opracowanie samorządowych programów zdrowotnych oraz projekt szkolenia podnoszącego kwalifikacje fizjoterapeutów.

W czasie dyskusji z zaproszonymi gośćmi rozmawiano, m.in.  nad potrzebami regionalnymi związanymi z rehabilitacją, a także nad wyzwaniami, jakie stoją przed fizjoterapeutami z województwa. Przedstawiciele KIF podkreślali, iż zależy im na wzmacnianiu działań promujących profilaktykę zdrowotną, także poprzez zdefiniowanie fizjoprofilaktyki i tworzenie programów zdrowotnych, gotowych do implementacji przez samorządy lokalne.  Propozycje takich programów zostały przedstawione podczas spotkania i dotyczyły m.in. opieki fizjoterapeuty nad niemowlętami czy fizjoterapii postcovidowej. Celem spotkania i dyskusji było zwiększenie świadomości o roli i udziale fizjoterapeutów w sektorze zdrowia. Ważny temat, który był podjęty podczas spotkania, dotyczył refundowanych świadczeń zdrowotnych. Prof. Maciej Krawczyk zapoznał obecnych na spotkaniu przedstawicieli dyrekcji NFZ z sytuacją w fizjoterapii refundowanej i wskazał m.in. na tzw. proces „stomatologizacji fizjoterapii” (przechodzenie fizjoterapeutów z sfery publicznej na rynek prywatnych usług), podając jako przykład spadającą na przestrzeni kilku lat liczbę fizjoterapeutów świadczących usługi w systemie publicznego ochrony zdrowia. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej oraz Zastępca Dyrektora NFZ ds. Medycznych wręczyły listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli KRF.

W dniu otwarcia odbyło się także spotkanie robocze Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z woj. Wielkopolskiego. Podczas spotkania podjęto rozmowy na temat potrzeb regionalnych kadry fizjoterapeutycznej i głównych wyzwań, jakie związane są z zapewnieniem wysokiej jakości świadczeń z fizjoterapii. Dyskutowano także na temat możliwości rozwoju fizjoterapii w województwie wielkopolskim.

List gratulacyjny - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

List gratulacyjny - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Spotkania informacyjne dotyczące programu „Fizjoterapia osób po przebyciu COVID-19”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza na spotkania informacyjne, podczas których będą przedstawiane  główne założenia programu „Fizjoterapia osób po przebyciu COVID-19”.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:

 • programu fizjoterapii dla pacjentów po przebyciu COVID-19, przygotowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, a wprowadzonego przez NFZ oraz PPZ (Programy Polityki Zdrowotnej),
 • założenia działalności – kiedy wybrać praktykę fizjoterapeutyczną, a kiedy podmiot leczniczy (bez tej formy działalności nie będziemy mogli sięgnąć po wyżej wymienione programy),
 • informacji, gdzie szukać Programów Polityki Zdrowotnej,
 • wiedzy, jak zarejestrować się w SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy,
 • wypisywania zaopatrzenia ortopedycznego po zarejestrowaniu się w SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy.
 • prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i korzystania z aplikacji FINEZJO.

Prosimy o rejestrację udziału w spotkaniach ze względu na obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne. Wystarczy przesłać na adres szkolenia@kif.info.pl wiadomość mailową zawierającą:

 • imię i nazwisko,
 • numer PWZFz,
 • miasto i termin spotkania, w którym dana osoba chce wziąć udział.

Zapraszamy na spotkania

 • Lubelskie

  27.07.2021 r. g. 17:00-20:00 Zamość

 • Wielkopolskie

  17.07.2021 r. g. 9:00-12:00, Poznań

Spotkanie przedstawicieli KIF w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

W dniu 29.10.2019 odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w którym wzięli udział: Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Sylwia Wójcik wraz z Zespołem oraz dr Monika Grygorowicz, Marcel Stasierski, Miłosz Smoliński i Tomasz Prycel. W trakcie spotkania omawiane były kwestie podjęcia współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim oraz Krajową Izbą Fizjoterapeutów przy realizacji programów polityki zdrowotnej realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Urząd realizuje obecnie dwa programy: 

 1. „Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu”
 2. „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego”

Aktualnie Urząd kończy też pracę nad programem w zakresie rehabilitacji onkologicznej, zanim jednak zostanie on przesłany do AOTMiT, przeprowadzone będą konsultacje z członkami KRF z woj. wielkopolskiego W zbliżającej się nowej perspektywie finansowej Urząd jest zainteresowany rozszerzeniem programów o kolejne, które mogłyby być realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Oto lista zagadnień, które są warte uwagi i będą analizowane:

 • nietrzymanie moczu
 • wady postawy u dzieci
 • szyja smartfonowa
 • problematyka opieki okołoporodowej/kobieta po porodzie
 • otyłość
 • zapobieganie upadkom osób starszych

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Kaliszu

W dniu 13.03.2018 w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów.Naszym gościem był prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med Maciej Krawczyk. Spotkanie współprowadzili członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa wielkopolskiego – Marcel Stasierski i Miłosz Smoliński.

W trakcie dwugodzinnego spotkania został przedstawiony aktualny stan rejestracji polskich fizjoterapeutów, dotychczasowe działania KRF związane z obowiązującym prawem oraz plany na najbliższą przyszłość. Duża część spotkania była poświęcona na dyskusję z uczestnikami na tematy najbardziej nurtujące  naszych kolegów, m.in.  kwestie kontraktów z NFZ, standardów kształcenia przed dyplomowego, specjalizacji, rejestracji podmiotów leczniczych, współpracy z innymi zawodami medycznymi oraz wiele innych.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym koleżankom i kolegom za poświęcony czas i merytoryczną dyskusję w trakcie spotkania.