TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Kielcach

W dniu 25 stycznia 2023 r. w auli Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Gości przywitała Anna Rębacz, Koordynator KRF dla województwa świętokrzyskiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, produkty i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci, kierunki rozwoju naszego samorządu.

Prezentację zakończyła Patrycja Bartnicka-Kamać, pracownik biura KIF, kierująca Działem Szkoleń, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy KIF – Fizjo-Learning oraz platformę FIZJA, używaną do szkoleń online.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF oraz członkowie KRF z województwa świętokrzyskiego – Marek Rajkiewicz, Robert Włodarczyk i Rafał Sowiński vel Sawa.

Wśród zaproszonych gości należy także wymienić delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz kontrolerów KIF.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań. Prezes i Wiceprezes KRF chętnie udzielali odpowiedzi i omawiali nurtujące fizjoterapeutów zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas oraz merytoryczną dyskusję.

KIF patronem Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w Judo

W dniach 29–30 października 2022 r. odbyły się w Kielcach Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Judo. Promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży jest bardzo ważne dla przedstawicieli naszej profesji, dlatego też Krajowa Rada Fizjoterapeutów w przyjemnością objęła honorowym patronatem ww. wydarzenie, organizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK”.  Pani Anna Rębacz, koordynator województwa świętokrzyskiego Krajowej Izby Fizjoterapeutów wręczyła zwycięzcom drobne upominki.

Spotkanie warsztatowe w Kielcach pt.” „Skolioza idiopatyczna – specyficzna fizjoterapia”.

W dniu 16 maja 2022 roku, w godzinach 16.30-19.45 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego KIF w Kielcach przy ulicy Nowy Świat 32A, odbyły się spotkania warsztatowe dla fizjoterapeutów z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkań było zagadnienie „Skolioza idiopatyczna – specyficzna fizjoterapia”.

Fizjoterapeuci mogli zapoznać się w praktyce i teorii z warunkami, jakie powinna spełniać metoda, aby zostać zaliczoną do Metod Specyficznych terapii skolioz idiopatycznych. Poruszono też następujące tematy:

  • Jak rozpoznać skoliozę?
  • Dlaczego łatwiej rozpocząć terapią z dzieckiem niż ją kontynuować?
  • Metoda FITS i jej etapy.
  • Mięsień czworoboczny lędźwi – po której stronie skoliozy jego wzmożone napięcie? Badania i terapia.
  • Co to jest kompensacja czynnościowa w skoliozie, czym różni się od kompensacji strukturalnej? Jak ją kontrolować?
  • Wzorce korekcyjne do wytworzenia kompensacji czynnościowej.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego, zaś prowadzącym dr n. o zdr. Andrzej M’hango, specjalista fizjoterapii, dyplomowany osteopata, współautor Metody FITS.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Spotkanie warsztatowe w Kielcach pt. „Nowoczesne czynniki fizykalne w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym”.

W dniu 9-10 maja 2022 roku, w godzinach 16.30-19.45 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego KIF w Kielcach przy ulicy Nowy Świat 32A, odbyły się spotkania warsztatowe dla fizjoterapeutów z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkań było zagadnienie „Nowoczesne czynniki fizykalne w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym”.

Fizjoterapeuci mogli zapoznać się z efektami i poziomem oddziaływania czynników fizykalnych, nowoczesną koncepcją określającą rolę czynników fizykalnych w procesie gojenia jak również mechanizmem działania i efektami terapeutycznymi nowoczesnych metod fizykalnych: terapia energotonowa, magnetostymulacja, magnetoledoterapia, głęboka stymulacja magnetyczna, rezonans stochastyczny, mikroprądy, ENF. Uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.

Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego, zaś prowadzącym była dr Jolanta Dudek.

Spotkanie cieszyło się wysoką frekwencją.

Agendę spotkania umieściliśmy w komunikacie: https://kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-kielc-oraz-woj-swietokrzyskiego-maj-2022/

Spotkanie warsztatowe w Kielcach – 26 marca 2022 r.

W dniu 26 marca 2022 roku, w godzinach 10-16 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego KIF w Kielcach przy ulicy Nowy Świat 32A, odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkania były dwa zagadnienia „Diagnostyka różnicowa. Cieśń kanału nadgarstka jako źródło objawów w obrębie ręki. Odcinek szyjny jako źródło objawów w obrębie ręki” oraz „Diagnostyka różnicowa. Łokieć tenisisty i łokieć golfisty – diagnozy wskazujące na tendinopatię. Czy to jedyne i najczęściej występujące patologie w obrębie st. łokciowego”.
Fizjoterapeuci mogli zapoznać się z problematyką dolegliwości bólowych określanych mianem cieśni nadgarstka oraz łokcia tenisisty/golfisty. Uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.
Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego, zaś prowadzącym Rajmund Tomczakowski.
Spotkanie cieszyło się wysoką, blisko 100% frekwencją.

W Kielcach otwarto kolejne Biuro Terenowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów

8 marca 2022 r. uroczyście otwarto Świętokrzyski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Tego dnia można było odwiedzić nowo powstałe biuro samorządu fizjoterapeutów. Dzień otwarty uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego oraz Wiceprezes Paweł Adamkiewicz, odpowiedzialny w KIF za promocję zawodu i gabinety prywatne. Każdy przybyły gość mógł porozmawiać, zadać pytania oraz wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami spotkania. Na przybyłych gości czekały gadżety KIF, broszury oraz biuletyny, a także słodki poczęstunek.

Placówkę można odwiedzać codziennie – w każdy poniedziałek zapraszamy w godz. 14-18, zaś w pozostałe dni tygodnia w godz. 8-12.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z biura w Kielcach