PL

Województwo świętokrzyskie

Spotkanie ze studentami UJK w Kielcach

We wtorek, 26 marca br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum odbyło się spotkanie ze studentami IV i V roku fizjoterapii. Spotkanie prowadziła Anna Rębacz, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów dla woj. świętokrzyskiego. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkania

Spotkania z fizjoterapeutami w regionie świętokrzyskim

Dnia 25 marca br. koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Anna Rębacz, spotkała się z fizjoterapeutami z różnych placówek regionu świętokrzyskiego: Staszowskie Centrum Terapeutyczne “Koniemłoty, SP ZOZ MSWiA Kielce, Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia “Łagów. Serdecznie dziękujemy kierownikom placówek za zorganizowanie

XXXVII Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

W poniedziałek, 25 marca 2024 r., Anna Rębacz, koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na zaproszenie przewodniczącej Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ewy Mikołajczyk, uczestniczyła w XXXVII Okręgowym Sprawozdawczym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Kielcach. Spotkanie stanowiło świetną okazję do umocnienia relacji między samorządami

„Warsztaty pod ręką” w Sandomierzu

W sobotę 10 lutego 2024 r., Świętokrzyski Oddział Terenowy Biura KIF zainaugurował w Sandomierzu pierwszy bezpłatny warsztat z cyklu „Warsztaty pod ręką – sobota z KIF w Twoim regionie”. Tematem spotkania była „Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne w skoliozie”. Prowadzący, dr