Medal Komisji Edukacji Narodowej dla fizjoterapeutki z Gdańska!

30 listopada 2021 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Odznaczenia wręczali wicewojewoda pomorski Michał Bąkowski, rektor prof. Marcin Gruchała oraz prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed.

Bardzo miło nam poinformować, że za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została fizjoterapeutka, dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon, kierownik Zakładu Fizjoterapii GUMed.

Serdecznie gratulujemy tak ważnego wyróżnienia!

Aby zapoznać się z listą wszystkich laureatów oraz odznaczeń zapraszamy na stronę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: https://gumed.edu.pl/66134.html

Warsztaty dla fizjoterapeutów z woj. pomorskiego.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa pomorskiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.:

„Porównanie metod inwazyjnych i nieinwazyjnych przy pracy nad ręką funkcjonalną u pacjentów z uszkodzeniem w centralnym i obwodowym systemie nerwowym.”

Prowadzący: mgr Agnieszka Ochocińska.

Termin: 5 lutego 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:30

Adres: Sale Konferencyjne Sztuka Wyboru, Juliusza Słowackiego 19, Gdańsk

Warunkiem udziału w warsztacie jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: warsztaty@kif.info.pl oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę warsztatów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Na warsztatach zostaną przedstawione najnowsze możliwości pracy nad ręką funkcjonalną ze szczególnym uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej lekarz – fizjoterapeuta.

Program spotkania:

9:00 Przywitanie uczestników.

9:15 Wprowadzenie do tematyki ręki funkcjonalnej:

 • Różnice struktury i funkcji kończyny górnej w zależności od poziomu uszkodzenia (teoria).
 • Ocena, badanie kończyny górnej w zakresie ruchomości, czucia, zaburzeń percepcji oraz napięcia mięśniowego (praktyka).

10:15 Spastyczność – przeszkoda czy ułatwienie w pracy nad ręką funkcjonalną:

 • Przedstawienie dokumentacji filmowej kilku wybranych pacjentów oraz próba analizy przez grupę zaistniałego problemu.

11:15 Przerwa kawowa.

11:30 Przestawienie wszystkich możliwych oddziaływań inwazyjnych dla wypracowania ręki funkcjonalnej; zabieg operacyjny przekładania ścięgien, zastosowanie toksyny botulinowej, fenestracja:

 • Jak kwalifikować do poszczególnych zabiegów inwazyjnych?
 • Na czym polega dany zabieg?
 • Jak powinna przebiegać współpraca lekarz – fizjoterapeuta?
 • Jak testować mięśnie, aby uzyskać najlepszy efekt ręki funkcjonalnej?

13:00 Przerwa obiadowa.

13:30 Korelacja tułów – kończyna górna (praktyka).

14:00 Sukces w terapii nad ręką funkcjonalną. Liczba powtórzeń, konsekwencja terapii, systematyczne zwiększanie obciążenia:

 • Pomoce ortopedyczne dla ćwiczeń kończyny górnej.

14:50 Sesja pytań i odpowiedzi.

15:10 Zakończenie spotkania.

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania COVID-19. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.

Pracodawcy Pomorza podziękowali medykom z Pomorza

Wśród nagrodzonych zawodów medycznych oprócz lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów doceniono również fizjoterapeutów. Statuetkę Cum Gratia Magna (z wielką wdzięcznością) w imieniu fizjoterapeutów odebrała fizjoterapeutka, dr Katarzyna Gierat-Haponiuk, przedstawicielka KIF. Cum Gratia Magna to specjalna nagroda dla najbardziej zasłużonych środowisk oraz instytucji wspierających ochronę zdrowia w walce z pandemią COVID-19. Podczas Gali podkreślono zaangażowanie i rolę naszej grupy zawodowej przy walce z COVID-19. Statuetkę wręczał Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Obecnie Statuetka znajduje się w siedzibie Samodzielnego Zespołu Fizjoterapeutów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Serdecznie gratulujemy!

zdjęcia fot. Anna Bobrowska-Kosycarz

 

Szkolenie dotyczące minimalizowania ryzyk w zawodzie fizjoterapeuty (Tczew, Kościerzyna)

W dniach 23 października w Tczewie oraz 25 października w Kościerzynie zorganizowano szkolenie pt. “Zasady minimalizowania ryzyk w zawodzie fizjoterapeuty”. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 50 fizjoterapeutów.

Tematyka spotkań okazała się bardzo przydatna. Praktyka wykonywania każdego zawodu medycznego pociąga za sobą konieczność respektowania nie tylko zasad wiedzy medycznej, ale i szeregu regulacji prawnych. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost liczby skarg pacjentów kierowanych wobec placówek medycznych oraz konkretnych osób wykonujących zawody medyczne. Oprócz spraw związanych z tzw. tradycyjnym „błędem medycznym” mnożą się skargi dotyczące naruszenia praw pacjenta (m.in. w zakresie informowania pacjenta czy uzyskania zgody na świadczenia medyczne). Celem szkolenia była prezentacja głównych zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania.

Szkolenie prowadził doświadczony ekspert Paweł Strzelec – radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki, od 2000 r. autor i prowadzący szkolenia z prawa dla personelu medycznego oraz kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz postępowania karnego, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

Agenda szkolenia była następująca:
 1. Roszczenia pacjentów – skala, przyczyny, rodzaje.
 2. Błędy medyczne oraz naruszenia praw pacjenta – główne pola odpowiedzialności fizjoterapeuty.
 3. Dokumentacja medyczna-  zasady prowadzenia, udostępniania, ważne wpisy.
 4. Informowanie pacjenta oraz zgoda na świadczenie medyczne – wymogi prawne.
 5. Pacjent małoletni – zasady postępowania.
 6. Formy zatrudnienia a odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty.
 7. Odpowiedzialność majątkowa fizjoterapeuty a wybór optymalnej polisy ubezpieczeniowej.
Szkolenie zostało wysoko ocenione, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.

Relacja ze spotkania informacyjnego dla Fizjoterapeutów z Gdańska i województwa pomorskiego

Dnia 21.05 odbyło się spotkanie przedstawicieli NFZ oraz KIF z fizjoterapeutami z regionu pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Tomasz Niewiadomski oraz Zbigniew Wroński reprezentowali Prezydium KIF. Katarzyna Gierat- Haponiuk i Dalia Woźnica reprezentowały Krajową Radę Fizjoterapeutów z regionu pomorskiego.