Spotkanie z KIF. Twój samorząd dla Ciebie. Spotkanie z fizjoterapeutami – woj. mazowieckie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów serdecznie zaprasza wszystkich fizjoterapeutów z województwa mazowieckiego na spotkanie z Prezesem KRF dr. Tomaszem Dybkiem oraz przedstawicielami samorządu.

Termin: 26 stycznia 2023 roku (czwartek) 

Godzina: 18:00 

Miejsce: Warszawa, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Aleje Jerozolimskie 93, budynek „Nowogrodzka Square”, IV piętro.  

Podczas spotkania przedstawione zostaną bieżące i planowane działania oraz kierunki rozwoju samorządu, w tym:

  • sprawozdanie z pierwszych 100 dni działania nowego prezydium w kontekście obietnic wyborczych,
  • co przed nami – najważniejsze działania planowane przez KIF,
  • wybierz coś dla siebie – prezentacja produktów i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci,
  • FIZJA – wszystko na temat nowego projektu szkoleniowego KIF. Co, kiedy, jak?

Nie zabraknie także czasu na pytania i dyskusję.

Spotkanie będzie również dobrą okazją do zapoznania się, rozmowy i integracji.

Serdecznie zapraszamy do Warszawy!

Za nami IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa FORUM PRAKTYKÓW – PEDIATRIA

W piątek 9 grudnia 2022 r. odbyła się IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa FORUM PRAKTYKÓW – PEDIATRIA pn.  „Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci i młodzieży”, organizowana przez Wydział Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentowali w tym dniu Michał Szafarewicz, Koordynator Wojewódzki KRF i Renata Markiewicz, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. mazowieckiego. Do wygłoszenia wykładów organizator zaprosił ekspertów-praktyków z dziedziny fizjoterapii i osteopatii, a także lekarzy specjalistów: ortodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz specjalistę neurologopedę. Gościem był fizjoterapeuta, przedstawiciel koncepcji PRI (Postural Restoration Institute) ze Stanów Zjednoczonych.
W czasie konferencji specjaliści analizowali niektóre z wyzwań jakie stawia sobie współczesny praktyk-fizjoterapeuta.

Konferencję zakończyły warsztaty, podczas których eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci z zaburzeniami w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, także w odniesieniu do całego ciała.

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Wielki test wiedzy fizjoterapeutycznej za nami.

W sobotę 5 listopada 2022 r. w Hali Gier Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie miał miejsce WIELKI TEST WIEDZY FIZJOTERAPEUTYCZNEJ w ramach VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentował w tym dniu dr Rafał Trąbka – wiceprezes KRF. W wydarzeniu brali również udział Michał Szafarewicz – Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa mazowieckiego oraz pracownicy biura KIF Działu Komunikacji i Marketingu oraz Działu Obsługi Fizjoterapeutów.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystawiła swoje stoisko z ulotkami, czasopismami i materiałami reklamowymi, które cieszyły się ogromną popularnością wśród studentów. Padały również liczne pytania dotyczące zadań samorządu, procedury przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu, szkoleń organizowanych przez KIF, czy też korzyści wynikających z przynależności do Izby. W Olimpiadzie wzięło udział 226 uczestników z 23 uczelni kształcących fizjoterapeutów z całej Polski.

Po zakończeniu testu i przerwie kawowej można było wysłuchać ciekawych wykładów. Dr Rafał Trąbka, wiceprezes KRF skierował przemówienie do uczestników na temat Krajowej Izby Fizjoterapeutów, przedstawiając korzyści jakie daje przynależność do samorządu zawodowego, wskazując główne cele KIF w II kadencji, kierunki rozwoju zawodu fizjoterapeuty i jego profesjonalizacji.

Podczas całej Olimpiady przeprowadzono kilka konkursów z nagrodami, uczestnicy chętnie brali w nich udział i dobrze się bawili.

Ogłoszenie wyników i dekoracja laureatów zakończyły VIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Kolejna już za dwa lata.

Oto lista laureatów: 

Wyniki w kategorii A: 

1 Pietkiewicz Anna
2 Ciunelis Kajetan
3 Zdanowski Michał
4 Tabor Karolina
5 Zgoła Aleksandra
6 Okoń Olga
6 Peszkowska Zuzanna
6 Rybnik Marcin
9 Pierzchała Michał
10 Podgórski Kacper

Wyniki w kategorii B: 

1 Koprowska Jadwiga
2 Zawrotniak Janina
3 Kamela Jan
4 Kruk-Majtyka Weronika
5 Bartoszek Alicja
6 Lewicka Olga
7 Białoszewski Wojciech
8 Sobczuk Milena
9 Sierpińska Maja
10 Kamiński Mateusz
10 Mizielski Alan

Wyniki w kategorii C: 

1 Karasińska Monika
2 Glibov Katarzyna
3 Kępa Malwina
4 Supryn Olga
5 Brylewski Piotr
6 Bujnowska Michalina
7 Dobies Jan
8 Deszcz Igor
9 Jarząb Paulina
10 Przytulska Aleksandra
10 Siereńska Joanna

Wyniki drużynowe: 

1 miejsce – Uniwersytet Medyczny w Lublinie w składzie:
Grabowska Julia
Sobczuk Milena
Spozowski Karol
Pałka Justyna
Kowal Filip

2 miejsce – Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie w składzie:
Cholewa-Bąba Martyna
Brończyk Dominik
Ryszka Bartek
Białoszewski Wojciech
Łachut Sylwia

3 miejsce – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawa w składzie:
Żygadło Łukasz
Rubin Michał
Zdanowski Michał
Mazur Leon
Peszkowska Zuzanna

Gratulujemy zwycięzcom!

Inauguracja roku akademickiego w Warszawie

27 września 2022 r. w Hali Gier AWF Warszawa odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023. KIF reprezentował dr Rafał Trąbka – Wiceprezes KRF. Na ręce władz uczelni złożył list gratulacyjny, który skierował do uczestników ceremonii Prezes KRF.

Zdjęcie z profilu FB AWF Warszawa.

1 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie. Podczas uroczystości Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentował Michał Szafarewicz – Koordynator Wojewódzki z województwa mazowieckiego, który odczytał list skierowany do władz uczelni i studentów przez dr. Tomasza Dybka – Prezesa KRF. Oryginał listu został przekazany rektorowi uczelni dr. Piotrowi Kusznierukowi.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wydarzenia.

Przedstawiciele KIF uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencję Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, która odbyła się w Warszawie, w dniach 30.09 – 01.10.2022 roku. Wydarzenie zorganizowała Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej. Na zaproszenie prof. zw. dr. hab n. med. Marka Jóźwiaka w wydarzeniu z ramienia KIF wzięli udział: dr Tomasz Dybek – Prezes KRF, Anna Frydrychowicz – Członek KRF z województwa wielkopolskiego oraz Beata Bruczyńska – Koordynator Wojewódzki z Wielkopolski.

W agendzie konferencji znalazły się zagadnienia związane z optymalizacją rozwoju ruchowego i psychicznego dzieci i młodzieży, borykającej się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Oto lista najważniejszych tematów, jakimi zajmowano się podczas wydarzenia:

– poprawa funkcji kończyny górnej

– ochrona stawu biodrowego

– zapobieganie wtórnym deformacjom kostno-stawowym

– stymulowanie rozwoju ruchowego

– robotyka i nowe technologie

– pokonywanie przeciwności.

W czasie 5 głównych sesji plenarnych zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i terapii oraz przedstawione standardy postępowania i kierunki rozwoju. Bardzo istotną częścią konferencji była sesja dla rodziców i opiekunów.