Krok do zdrowia, czyli „Środy z fizjoterapią”

W dniu 28.06.2023 roku odbyła się kolejna edycja akcji „Środa z fizjoterapią”.

W głównym Oddziale Małopolskiego NFZ gościły fizjoterapeutki: Agata Słowik – koordynator wojewódzki KRF woj. małopolskiego oraz Karolina Ferenc – członek KRF.

W tym samym dniu po raz pierwszy obyło się spotkanie w Delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Tarnowie, które prowadzili Dorota Ogarek – Członek KRF i Marek Mielak – delegat województwa Małopolskiego II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, członek Komisji Rewizyjnej KIF.

„Środa z fizjoterapią” ma na celu uświadomienie pacjentom ważnej roli, jaką odgrywają w leczeniu i profilaktyce różnych chorób fizjoterapeuci, przybliżenie zakresu ich działań i zadań, pokierowanie do odpowiednich specjalistów, udzielenie porad, przeprowadzenie badań przesiewowych, wskazanie zindywidualizowanej ścieżki leczenia, czy wyjaśnienie, jak ruch wpływa na nasze zdrowie.

W czasie akcji realizowano szeroko rozumiane konsultacje dla pacjentów i udzielano drobnych porad.

Absolwenci fizjoterapii z Tarnowa świętowali zakończenie studiów

W dniu 19.06.2023 absolwenci Katedry Fizjoterapii Akademii Tarnowskiej świętowali zakończenie studiów.  Z ramienia KIF na uroczystość zaproszono koordynatora wojewódzkiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. małopolskiego oraz członków KRF z regionu.

Koordynator wojewódzki Agata Słowik odczytała list gratulacyjny Prezesa KRF Tomasza Dybka, kierowany do młodzieży, przybliżyła działalność Izby oraz omówiła ścieżkę przystąpienia do projektu FIZJA.

Członkinie KRF Dorota Ogarek i Karolina Ferenc opowiedziały przyszłym fizjoterapeutom o korzyściach płynących z przynależności do samorządu, jak też odpowiadały na pytania dotyczące rynku pracy czy miejsca fizjoterapeuty w systemie.

Pełne dumy słowa do absolwentów skierowały również m.in. Rektor AT dr hab. Małgorzata Kołpa oraz prof. Uczelni i Kierownik Katedry Fizjoterapii dr Marta Bibro.

Po uroczystym odczytaniu ślubowania fizjoterapeuci wspominali humorystycznie pięć lat swojej nauki.

Jak zadbać o zdrowy kręgosłup, czyli „Środa z fizjoprofilaktyką” w małopolskim NFZ

W środę, 31.05.2023 r. w Krakowie przedstawicielki Krajowej Rady Fizjoterapeutów – Joanna Bukowska oraz Dorota Ogarek zainaugurowały współpracę ze Małopolskim Oddziałem NFZ w ramach akcji poświęconej profilaktyce chorób i promocji zdrowia “Środy z fizjoprofilaktyką”. Tematem spotkania była profilaktyki wad postawy.

W ramach akcji fizjoterapeuci podpowiadają, jak zadbać o zdrowy kręgosłup dorosłych i dzieci, omawiają wyniki pomiarów, które można wykonać w kiosku profilaktycznym i doradzają, jak wybrać najlepszą aktywność fizyczną dla siebie.

Współpraca z NFZ ma na celu edukację pacjentów w kwestii zapobiegania występowania różnorodnych schorzeń. Poprzez wdrożone działania pragniemy także podnosić świadomość społeczną roli fizjoterapeuty w procesie ich leczenia.

Spotkania w Małopolskim Oddziale NFZ będą organizowane cyklicznie, w każdą ostatnią środę miesiąca.

Spotkanie ze studentami UJ CM

W dniu 30.05.2023 r. miała miejsce hybrydowa Debata Branżowa w ramach spotkań „Oblicza Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”. Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej.

W spotkaniu uczestniczyli studenci V roku kierunku fizjoterapia, działacze studenckich kół naukowych, samorządu i władz uczelni oraz zaproszeni goście. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Agata Słowik, koordynator woj. małopolskiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Na spotkaniu omawiano szanse i wyzwania stojące przed absolwentami na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przybliżono działalność Krajowej Izby Fizjoterapeutów, omówiono procedurę starania się o PWZFz i zachęcono do uczestnictwa w projekcie FIZJA. Studenci, oprócz udziału w dyskusji i możliwości uzyskania odpowiedzi na interesujące pytania, mogli zapoznać się z korzyściami płynącymi z przynależności do KIF, ofertą zaproszonych podmiotów leczniczych i instytucji na dedykowanych stoiskach informacyjno- promocyjnych.

Spotkanie z przedstawicielami NZOZ „Medyk” w Barcicach i Sanatorium MSWiA w Krynicy Zdrój

W dniu 11.05.2023 r. koordynator województwa małopolskiego Agata Słowik wraz z członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów Karoliną Ferenc odwiedziły Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Barcicach oraz SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy. Przedstawicielki KIF spotkały się z kierownictwem i pracownikami tychże placówek. Fizjoterapeuci dowiedzieli się o działalności Izby i jej strukturach, korzyściach płynących z opłacania składek oraz realizowanych aktualnie projektach szkoleniowych (FIZJA). Rozmawiano także o proponowanych zmianach w przepisach uzdrowiskowych oraz tych dotyczących kontraktowania. Zebrano pomysły i uwagi fizjoterapeutów, które przedstawione zostaną kompetentnym osobom i stosownym zespołom tematycznym. Zadeklarowano dalszą współpracę i wyrażono chęć kolejnych spotkań.

Warsztaty dla studentów – „Techniki aktywizacji przepony w terapii N.A.P.”

Dnia 23 marca 2023 r. w Małopolskim Oddziale Terenowym Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyły się warsztaty w ramach cyklu „Studenckie spotkania z KIF”, które poprowadziła Pani dr Sylwia Mętel – specjalistka fizjoterapii, instruktorka terapii N.A.P.. Tematem spotkania były „Techniki aktywizacji przepony w terapii N.A.P.”. Za organizację odpowiadały Pani mgr Dorota Ogarek oraz Pani mgr Karolina Ferenc.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi technikami aktywizacji przepony w terapii N.A.P. oraz odbycia ćwiczeń praktycznych.

Przybyło wielu studentów kierunku fizjoterapia z uczelni usytuowanych na terenie województwa małopolskiego, m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Pod koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał specjalny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach sygnowany logiem KIF.

Kolejne tematy oraz terminy warsztatów będą ustalane w porozumieniu z Kołami Naukowymi.

Serdecznie zapraszamy!