PL

Województwo małopolskie

Nabór specjalistów w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Nabór specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.  Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, którzy zostaną powołani w skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII NA AWF w KRAKOWIE

W bieżącym roku Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie uzyskała akredytację CMKP na rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla magistrów fizjoterapii. Szkolenie zaczyna się od marca 2024 roku. Nabór kandydatów trwa do 15 grudnia 2023 roku i prowadzony jest przez Urząd Wojewódzki w

“Środa z fizjoterapią” w tarnowskiej Delegaturze MOW NFZ

Dnia 29 listopada 2023 r., podczas ostatniej “Środy z fizjoterapią” w tym roku, która odbyła się w tarnowskiej Delegaturze MOW NFZ, fizjoterapeutki z Centrum Zdrowia Tuchów przeprowadziły badania stóp dzieci i młodzieży za pomocą podobarografu i podoskopu. Przeprowadziły również testy