Jak zadbać o zdrowy kręgosłup, czyli „Środa z fizjoprofilaktyką” w małopolskim NFZ

W środę, 31.05.2023 r. w Krakowie przedstawicielki Krajowej Rady Fizjoterapeutów – Joanna Bukowska oraz Dorota Ogarek zainaugurowały współpracę ze Małopolskim Oddziałem NFZ w ramach akcji poświęconej profilaktyce chorób i promocji zdrowia “Środy z fizjoprofilaktyką”. Tematem spotkania była profilaktyki wad postawy.

W ramach akcji fizjoterapeuci podpowiadają, jak zadbać o zdrowy kręgosłup dorosłych i dzieci, omawiają wyniki pomiarów, które można wykonać w kiosku profilaktycznym i doradzają, jak wybrać najlepszą aktywność fizyczną dla siebie.

Współpraca z NFZ ma na celu edukację pacjentów w kwestii zapobiegania występowania różnorodnych schorzeń. Poprzez wdrożone działania pragniemy także podnosić świadomość społeczną roli fizjoterapeuty w procesie ich leczenia.

Spotkania w Małopolskim Oddziale NFZ będą organizowane cyklicznie, w każdą ostatnią środę miesiąca.

Spotkanie ze studentami UJ CM

W dniu 30.05.2023 r. miała miejsce hybrydowa Debata Branżowa w ramach spotkań „Oblicza Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”. Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej.

W spotkaniu uczestniczyli studenci V roku kierunku fizjoterapia, działacze studenckich kół naukowych, samorządu i władz uczelni oraz zaproszeni goście. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Agata Słowik, koordynator woj. małopolskiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Na spotkaniu omawiano szanse i wyzwania stojące przed absolwentami na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przybliżono działalność Krajowej Izby Fizjoterapeutów, omówiono procedurę starania się o PWZFz i zachęcono do uczestnictwa w projekcie FIZJA. Studenci, oprócz udziału w dyskusji i możliwości uzyskania odpowiedzi na interesujące pytania, mogli zapoznać się z korzyściami płynącymi z przynależności do KIF, ofertą zaproszonych podmiotów leczniczych i instytucji na dedykowanych stoiskach informacyjno- promocyjnych.

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – małopolskie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja do IZB postępowanie nr 06-23-000801_LSZ_03_5_01
pismo IZBY REH 802_803
Informacja do IZB postępowanie nr 06-23-000800_LSZ_03_5_01

Spotkanie z przedstawicielami NZOZ „Medyk” w Barcicach i Sanatorium MSWiA w Krynicy Zdrój

W dniu 11.05.2023 r. koordynator województwa małopolskiego Agata Słowik wraz z członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów Karoliną Ferenc odwiedziły Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Barcicach oraz SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy. Przedstawicielki KIF spotkały się z kierownictwem i pracownikami tychże placówek. Fizjoterapeuci dowiedzieli się o działalności Izby i jej strukturach, korzyściach płynących z opłacania składek oraz realizowanych aktualnie projektach szkoleniowych (FIZJA). Rozmawiano także o proponowanych zmianach w przepisach uzdrowiskowych oraz tych dotyczących kontraktowania. Zebrano pomysły i uwagi fizjoterapeutów, które przedstawione zostaną kompetentnym osobom i stosownym zespołom tematycznym. Zadeklarowano dalszą współpracę i wyrażono chęć kolejnych spotkań.