Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W dniu 9 maja 2023 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się spotkanie studentów fizjoterapii z Koordynatorem województwa lubelskiego Eweliną Okoniewską, a także członkami Krajowej Rady Fizjoterapeutów Emilią Karczewską i Martą Kutą.

W ramach spotkania przyszli fizjoterapeuci mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania i strukturą naszego samorządu, głównymi zadaniami KIF i jej poszczególnych organów, procesem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu a także korzyściami wynikającymi z bycia członkiem Izby.

W trakcie spotkania padało wiele pytań na temat działania KIF, świadczy to o dużej odpowiedzialności przyszłych fizjoterapeutów, którzy chcą być przygotowani do właściwej pracy w zawodzie już od momentu ukończenia studiów.

Składamy serdeczne podziękowania za perfekcyjne przygotowanie spotkania dr n. med. Agnieszce Karskiej, dr. n. med. Michałowi Grzegorczykowi oraz studentom Koła Naukowego „FizjoPasjonaci”.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za świetna atmosferę i merytoryczną dyskusję. Takie spotkania są bardzo potrzebne, kontakty ze studentami to filar budowania silnego samorządu. Do zobaczenia!

Przedstawiciele samorządu fizjoterapeutów wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów

5 listopada 2022 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu. Podczas uroczystości Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali:

  • Ewelina Okoniewska – Koordynator Wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów i członek KRF z województwa lubelskiego,
  • Michał Tomaszewski – członek KRF z województwa lubelskiego,
  • Piotr Turmiński – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.

Podczas uroczystości został odczytany list, który dr Tomasz Dybek – Prezes KRF, skierował do absolwentów kierunku fizjoterapia.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystości.

Spotkanie fizjoterapeutów z regionu lubelskiego z udziałem Prezesa KRF

W środę, 26 października 2022 r. w auli Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się spotkanie lubelskich fizjoterapeutów z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Spotkanie otworzyła Ewelina Okoniewska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa lubelskiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wskazał główne cele KIF w II kadencji, korzyści jakie daje przynależność do samorządu zawodowego, kierunki rozwoju zawodu fizjoterapeuty i jego profesjonalizacji.

W wydarzeniu wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, Marta Kuta, Emilia Karczewska, Michał Tomaszewski – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubelskiego a także pracownicy biura KIF: Patrycja Bartnicka-Kamać, kierująca Działem Szkoleń KIF, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – FIZJA oraz Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań i rozmowy w kuluarach.

Spotkanie z KIF. Twój samorząd dla Ciebie. Rusza cykl spotkań w całej Polsce!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów serdecznie zaprasza wszystkich fizjoterapeutów z województwa lubelskiego na spotkanie z Prezesem KRF dr Tomaszem Dybkiem oraz przedstawicielami samorządu.

Termin: 26 października 2022 roku

Godzina: 16:00

Miejsce: Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, aula 4 piętro, ul. Chodźki 4 Lublin

Podczas spotkania przedstawione zostaną bieżące i planowane działania oraz kierunki rozwoju samorządu, w tym:

– sprawozdanie z pierwszych 100 dni działania nowego prezydium w kontekście obietnic wyborczych,

– co przed nami – najważniejsze działania planowane przez KIF,

– wybierz coś dla siebie – prezentacja produktów i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci,

– FIZJA – wszystko na temat nowego projektu szkoleniowego KIF. Co, kiedy, jak?

Nie zabraknie także czasu na pytania i dyskusję.

Spotkanie będzie także dobrą okazją do zapoznania się, rozmowy i integracji. Spotkania z fizjoterapeutami zaplanowane są także w innych województwach. Będziemy informować o miejscach i datach kolejnych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy do Lublina!

Spotkanie warsztatowe dla lubelskich fizjoterapeutów.

W dniu 11 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubelskiego zorganizowali w Lubelskim Oddziale Terenowym Biura KIF przy Alejach Racławickich 8 spotkanie warsztatowe dla lubelskich fizjoterapeutów.

Uczestnicy zajęć zapoznali się z tematem: „Diagnostyka obrazowa chorób kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty”.

Celem spotkania było obrazowe przedstawienie i omówienie schorzeń kręgosłupa, z jakimi zmaga się współczesne społeczeństwo. Podczas spotkania zaproponowano zróżnicowane podejście do leczenia chorób oraz rehabilitacji, co pozwoliło wskazać nowe możliwości w zakresie fizjoterapii.

Prowadzący warsztaty dr n. med. Gustaw Wójcik – doświadczony nauczyciel akademicki, autor i współautor wielu książek i publikacji o tematyce rehabilitacji, wyczerpująco omawiał poszczególne bloki tematyczne.

W zajęciach wzięło udział 15 osób.

Agendę spotkania można znaleźć w naszym komunikacie:  kif.info.pl/events/spotkanie-warsztatowe-dla-fizjoterapeutow-z-lublina-oraz-woj-lubelskiego-1106