VII Międzynarodowa Konferencja z sesją studencką na UM Lublinie

W dniach 16-17 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja z sesją studencką „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej 2023”, która była objęta patronatem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Prelekcje i warsztaty skupiały się na różnych aspektach aktywności fizycznej oraz możliwościach jej adaptacji w zależności od potrzeb. Oprócz sesji naukowych i zajęć praktycznych, uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami wielu organizacji, w tym KIF.

W punkcie informacyjnym Ewelina Okoniewska – koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów województwa lubelskiego oraz Karolina Tomaszewska z Lubelskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów odpowiadały na pytania studentów i fizjoterapeutów dotyczące funkcjonowania samorządu, a także przybliżały temat realizowanych i planowanych inicjatyw wspierających fizjoterapeutów.

Podczas dwudniowej konferencji wystąpiło ponad czterdziestu prelegentów, co nadało wydarzeniu niezwykle inspirujący i motywujący charakter oraz ukazało nowe ścieżki dynamizacji adaptowanej aktywności fizycznej.

Organizatorem konferencji był Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Przedstawiciele KIF dziękują za zaproszenie do udziału w wydarzeniu i składają gratulacje Komitetowi Organizacyjnemu – dr n. med. Agnieszce Karskiej i dr n. o zdr. Ilonie Stolarz za perfekcyjne przygotowanie konferencji.

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lubelskie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja Dyrektora Lubelskiego OW NFZ o unieważnieniu postępowania(1)
Informacja Dyrektora Lubelskiego OW NFZ o ogłoszeniu postępowania

Spotkanie z uczestnikami warsztatów w Fizjoactiv

21 października 2023 r. w siedzibie Fizjoactiv w Lublinie odbyły się bezpłatne warsztaty dla fizjoterapeutów.

Panele poświęcone były m.in.:

  • Globalnej Analizie Powięziowej w zaburzeniach funkcjonowania kończyny górnej;
  • Wpływowi korelacji ustawienia stopy na kończynę dolną, miednicę i kręgosłup, a także
  • Psychosomatyce.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli również możliwość odwiedzenia punktu informacyjnego KIF i spotkania z koordynatorem wojewódzkim Krajowej Rady Fizjoterapeutów – Eweliną Okoniewską, która chętnie dzieliła się wiedzą na temat funkcjonowania samorządu, odpowiadała na pytania dotyczące programów szkoleniowych oraz przypominała słuchaczom o realnych formach wspierania fizjoterapeutów w ich ścieżce kariery zawodowej.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Martynie i Karolowi Sitarz oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i merytoryczną dyskusję.

Spotkanie ze studentami Akademii Bialskiej w Białej Podlaskiej

27 października 2023 r. w Akademii Bialskiej w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie studentów fizjoterapii z koordynatorem KRF województwa lubelskiego, Eweliną Okoniewską oraz z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego KIF, dr. Piotrem Turmińskim.

W ramach spotkania przyszli fizjoterapeuci mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania i strukturą naszego samorządu, głównymi zadaniami Krajowej Izby Fizjoterapeutów i jej poszczególnych organów, procesem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, a także korzyściami wynikającymi z bycia członkiem Izby. Większość spotkania poświęcona była tematowi odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeuty oraz zasadom etyki zawodowej.

Podczas spotkania padło wiele pytań na temat działania KIF, co świadczy o dużej odpowiedzialności przyszłych fizjoterapeutów, którzy chcą być przygotowani do właściwej pracy w zawodzie już od momentu ukończenia studiów.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania za perfekcyjne przygotowanie spotkania dr Joannie Baj-Korpak.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za świetną atmosferę i merytoryczną dyskusję. Takie spotkania są bardzo potrzebne, a kontakty ze studentami stanowią filar budowania silnego samorządu.