NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lubelskie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja o unieważnieniu postępowania SZP PL
Informacja o ogłoszeniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania SPO

Przedstawiciele samorządu fizjoterapeutów wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów

5 listopada 2022 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu. Podczas uroczystości Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali:

  • Ewelina Okoniewska – Koordynator Wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów i członek KRF z województwa lubelskiego,
  • Michał Tomaszewski – członek KRF z województwa lubelskiego,
  • Piotr Turmiński – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.

Podczas uroczystości został odczytany list, który dr Tomasz Dybek – Prezes KRF, skierował do absolwentów kierunku fizjoterapia.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystości.

Spotkanie fizjoterapeutów z regionu lubelskiego z udziałem Prezesa KRF

W środę, 26 października 2022 r. w auli Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się spotkanie lubelskich fizjoterapeutów z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Spotkanie otworzyła Ewelina Okoniewska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa lubelskiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wskazał główne cele KIF w II kadencji, korzyści jakie daje przynależność do samorządu zawodowego, kierunki rozwoju zawodu fizjoterapeuty i jego profesjonalizacji.

W wydarzeniu wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, Marta Kuta, Emilia Karczewska, Michał Tomaszewski – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubelskiego a także pracownicy biura KIF: Patrycja Bartnicka-Kamać, kierująca Działem Szkoleń KIF, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – FIZJA oraz Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań i rozmowy w kuluarach.