PL

INFODEMIA - Aktualności EBM

EBM i wytyczne

Obecnie w jednej z popularniejszych baz danych naukowych (EMBASE) hasło „evidence based medicine” występuje w blisko 6 tysiącach (5798) tytułów opublikowanych artykułów. Niestety w języku polskim nie da się precyzyjnie przetłumaczyć pojęcia Evidence based medicine (EBM), głównie ze względu na