Spotkanie ze studentami UJ CM

W dniu 30.05.2023 r. miała miejsce hybrydowa Debata Branżowa w ramach spotkań „Oblicza Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”. Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej.

W spotkaniu uczestniczyli studenci V roku kierunku fizjoterapia, działacze studenckich kół naukowych, samorządu i władz uczelni oraz zaproszeni goście. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Agata Słowik, koordynator woj. małopolskiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Na spotkaniu omawiano szanse i wyzwania stojące przed absolwentami na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przybliżono działalność Krajowej Izby Fizjoterapeutów, omówiono procedurę starania się o PWZFz i zachęcono do uczestnictwa w projekcie FIZJA. Studenci, oprócz udziału w dyskusji i możliwości uzyskania odpowiedzi na interesujące pytania, mogli zapoznać się z korzyściami płynącymi z przynależności do KIF, ofertą zaproszonych podmiotów leczniczych i instytucji na dedykowanych stoiskach informacyjno- promocyjnych.

Jubileuszowa – XV Majówka z Fizjoterapią

W dniach 18-19 maja 2023 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XV Majówka z Fizjoterapią. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali członkowie KRF z województwa lubelskiego:

  • Ewelina Okoniewska
  • Marta Kuta
  • Michał Tomaszewski

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła honorowym patronatem Prezesa KRF to wydarzenie. „Majówki z Fizjoterapią” od lat skupiają naukowców, fizjoterapeutów i studentów, którym bliska jest problematyka fizjoterapii. Konferencje te mają na celu promocję wśród studentów i absolwentów najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny fizjoterapii.

Pierwszego dnia, 18 maja 2023 r., konferencja odbyła się w formie zdalnej, zaprezentowano na niej ogrom interesujących prac. Drugiego dnia, w formie stacjonarnej, w salach dydaktycznych Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie miała miejsce część warsztatowa.

Uroczystość uświetnił pyszny tort w przerwie konferencji. Nie zabrakło interesujących rozmów promujących rolę i zadania samorządu zawodowego oraz projekt szkoleń dla fizjoterapeutów FIZJO-LEARNING.

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu.

Konferencja dla studentów: “Prawo dla fizjoterapeutów. Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza na konferencję dla studentów kierunku fizjoterapia pt. “Prawo dla fizjoterapeutów Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty – konferencja dla studentów”.

Konferencja odbędzie się 23 maja 2023 roku, o godzinie 10:00 (formuła hybrydowa).
Lokalizacja: Online oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, aula im. prof. Zahorskiego, ul. Medyków 18, Katowice-Ligota.

Prelegenci:

  • dr Tomasz Dybek, prezes KRF,
  • mgr Hanna Kowalewska, wiceprezes KRF oraz
  • r.pr. dr Dobrawa Biadun, dyrektor ds. prawnych i procedur

Podczas konferencji porozmawiamy m. in. o roli i zadaniach samorządu fizjoterapeutów oraz jego organów, o samodzielności naszego zawodu, trybie uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, pomocy prawnej dla członków samorządu oraz o udziale absolwentów w projekcie edukacyjnym FIZJO-LEARNING.

Partnerem konferencji jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Logo SUM

Jeśli chcesz uczestniczyć w konferencji, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

ZAPISZ SIĘ TERAZ !

POBIERZ PLAKAT

Zapraszamy!

Spotkanie ze studentami V roku fizjoterapii AWF w Poznaniu

W dniu 11.05.2023 r. o godz. 19:00, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu dziekan AWF w Poznaniu prof. Urszuli Czerniak, miało miejsce spotkanie online ze studentami V roku fizjoterapii. Podczas spotkania Beata Bruczyńska, koordynator województwa wielkopolskiego przedstawiła strukturę i działalność Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Przyszli fizjoterapeuci mogli zapoznać się m.in. z głównymi zadaniami KIF i jej poszczególnych organów, procesem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu (PWZFz), rejestracją indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, a także korzyściami wynikającymi z bycia członkiem Izby.

Uczestniczący w spotkaniu zostali zapoznani z zasadami korzystania z szerokiej oferty darmowych szkoleń KIF FIZJO-LEARNING na platformie FIZJA oraz poinformowani od kiedy studenci będą mogli z niej skorzystać.

Merytorycznym wsparciem dla koordynatora była prof. Marzena Wiernicka, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. wielkopolskiego.

Kolejna możliwość spotkania ze studentami będzie na uroczystości zakończenia roku akademickiego 2022/2023, na którą przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów otrzymali zaproszenie.

Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W dniu 9 maja 2023 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się spotkanie studentów fizjoterapii z Koordynatorem województwa lubelskiego Eweliną Okoniewską, a także członkami Krajowej Rady Fizjoterapeutów Emilią Karczewską i Martą Kutą.

W ramach spotkania przyszli fizjoterapeuci mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania i strukturą naszego samorządu, głównymi zadaniami KIF i jej poszczególnych organów, procesem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu a także korzyściami wynikającymi z bycia członkiem Izby.

W trakcie spotkania padało wiele pytań na temat działania KIF, świadczy to o dużej odpowiedzialności przyszłych fizjoterapeutów, którzy chcą być przygotowani do właściwej pracy w zawodzie już od momentu ukończenia studiów.

Składamy serdeczne podziękowania za perfekcyjne przygotowanie spotkania dr n. med. Agnieszce Karskiej, dr. n. med. Michałowi Grzegorczykowi oraz studentom Koła Naukowego „FizjoPasjonaci”.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za świetna atmosferę i merytoryczną dyskusję. Takie spotkania są bardzo potrzebne, kontakty ze studentami to filar budowania silnego samorządu. Do zobaczenia!

Warsztaty dla studentów – „Techniki aktywizacji przepony w terapii N.A.P.”

Dnia 23 marca 2023 r. w Małopolskim Oddziale Terenowym Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyły się warsztaty w ramach cyklu „Studenckie spotkania z KIF”, które poprowadziła Pani dr Sylwia Mętel – specjalistka fizjoterapii, instruktorka terapii N.A.P.. Tematem spotkania były „Techniki aktywizacji przepony w terapii N.A.P.”. Za organizację odpowiadały Pani mgr Dorota Ogarek oraz Pani mgr Karolina Ferenc.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi technikami aktywizacji przepony w terapii N.A.P. oraz odbycia ćwiczeń praktycznych.

Przybyło wielu studentów kierunku fizjoterapia z uczelni usytuowanych na terenie województwa małopolskiego, m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Pod koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał specjalny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach sygnowany logiem KIF.

Kolejne tematy oraz terminy warsztatów będą ustalane w porozumieniu z Kołami Naukowymi.

Serdecznie zapraszamy!