Absolwenci kierunku fizjoterapia opuszczają mury AWF Warszawa

W sobotę, 21 października 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Prodziekan dr Paweł Targosiński poprowadził pierwsze w historii Wydziału Rehabilitacji ślubowanie fizjoterapeutów, wprowadzone w tym roku przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów!

Przemówienia wygłosili: 

  • prof. dr hab Bartosz Molik, rektor AWF Warszawa
  • dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz, dziekanka Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa
  • Zbigniew Sikora, prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa
  • Marek Mucha, koordynator KRF województwa mazowieckiego
  • Zygmunt Chajzer, absolwent AWF Warszawa

Wydarzenie uwieńczyło tradycyjne wyrzucenie w górę biretów.

Absolwentom gratulujemy wejścia w nowy etap w życiu i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z Poradnikiem Fizjoterapeuty pt. „Jak uzyskać PWZFz?”
https://glosfizjoterapeuty.pl/2022/09/z-poradnika-fizjoterapeuty-jak-uzyskac-pwzfz/

Dyplomatorium na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

18 października 2023 roku, podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, miało miejsce wręczenie dyplomów absolwentom kierunku fizjoterapii.

W ceremonii uczestniczyli członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów województwa podlaskiego: Ewa Rakowicz i Maciej Bogdan, a także Office Manager Podlaskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Barbara Kurpiewska-Gibes.

W trakcie uroczystości odczytano list z życzeniami dla studentów od prezesa KRF, dr. Tomasza Dybka.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024

W poniedziałek, 16 października 2023 roku, w Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się już po raz 24. uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. W imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów wzięła w niej udział Ewelina Okoniewska, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów w województwie lubelskim, która przekazała list i życzenia od prezesa KRF dr Tomasza Dybka dla społeczności akademickiej.

Podczas uroczystości zaproszeni goście i studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Zmiany klimatu, fakty czy mity”, który wygłosił rektor Akademii Bialskiej prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów składa serdeczne gratulacje i życzy powodzenia wszystkim studentom, zwłaszcza tym, którzy rozpoczynają swoją edukację na kierunku fizjoterapia. Niech ta fascynująca przygoda z nauką przyniesie im wiele satysfakcji i sukcesów.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 na ANS Gniezno

W dniu 13 października br. odbyła się 19. Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelni Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, a następnie głos zabrał rektor uczelni – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński. W swoim przemówieniu podsumował osiągnięcia uczelni i studentów w minionym roku akademickim, w tym otwarcie nowego kierunku studiów magisterskich z pielęgniarstwa.

Kulminacyjnym momentem inauguracji był akt immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia w poczet studentów I roku. Wzięło w nim udział ośmioro studentów – reprezentantów poszczególnych kierunków studiów, którzy złożyli ślubowanie w imieniu swoim i kolegów z roku. Przedstawiciel samorządu studenckiego powitał nowych studentów w gronie braci studenckiej.

Po odśpiewaniu Gaude Mater, odczytano list od ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. W liście tym minister wyraził uznanie dla gotowości uczelni do kształcenia zawodów medycznych, takich jak pielęgniarki. Złożył również życzenia z okazji inauguracji całej społeczności akademickiej.

Następnie dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie prof. dr hab. Jerzy Konieczny wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne 3.0. w świadomości sytuacyjnej społeczności lokalnej”.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego życzenia na ręce rektora uczelni złożyli zaprzyjaźnieni z uczelnią przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentanci środowiska medycznego i organizacji pozarządowych, m.in. senator RP Paweł Arndt, posłowie na Sejm RP Zbigniew Dolata i Tadeusz Tomaszewski, prymas Polski Wojciech Polak, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Magdalena Sobalik oraz koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów województwa wielkopolskiego Beata Bruczyńska.

Składamy serdeczne życzenia wszystkim studentom na ten nowy rok akademicki, aby przyniósł mnóstwo sukcesów i pozytywnych doświadczeń.

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

6 października 2023 roku Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Z ramienia KIF w ceremonii uczestniczyła Dorota Ogarek, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów w województwie małopolskim, która przybyła na zaproszenie uczelni. Wśród zaproszonych gości należy wymienić Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego Prezydenta RP, który w czasie uroczystości otrzymał tytuł doktora honoris causa. Aleksander Kwaśniewski skierował do studentów kilka słów, mówiąc między innymi: „Wierzę, że pokolenie, które dziś studiuje, godnie nas zastąpi (…). Tego nam wszystkim serdecznie życzę. Gaude, Mater Polonia! Gaude, Mater Akademia!”

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

4 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Uczelnia ta kształci przyszłych specjalistów z wielu dziedzin, w tym również fizjoterapeutów. Na zaproszenie władz uczelni, Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała dr Renata Rautszko, koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Podczas uroczystości na ręce rektora, prof. Jana Kuriaty, został przekazany list oraz życzenia od prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr. Tomasza Dybka.

Inauguracja roku akademickiego zgromadziła wielu wybitnych gości. Jak jednak podkreślali wszyscy obecni, najważniejsi byli studenci. To właśnie im, przyszłym specjalistom i naukowcom, składamy życzenia samych wspaniałych wspomnień z czasów studenckich oraz owocnej nauki.