PL

II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wybrał Prezesa i członków organów II kadencji samorządu

W dniach 27-29 maja 2022 r. odbył się II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, podczas którego delegaci z całej Polski wybrali nowego Prezesa, a także członków organów naszego samorządu: Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika i jego zastępców.

Prezesem KRF został dr Tomasz Dybek, który w głosowaniu pokonał ustępującego Prezesa dr. hab. Macieja Krawczyka.

Nowemu Prezesowi oraz wszystkim nowo wybranym członkom organów gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz rozwoju polskiej fizjoterapii!

Poniżej prezentujemy link do wszystkich uchwał II KZF: kif.info.pl/dokumenty-kategorie/uchwaly-ii-kzf

Podczas zjazdu przyjęto także sprawozdania organów I kadencji, a także podjęto istotne uchwały dotyczące m.in. podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wytycznych działania dla KIF oraz jej organów na lata 2022 – 2026 czy zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty (tzw. Kodeks Etyki).

W zjeździe wzięło udział 328 delegatów, którym dziękujemy za zaangażowanie i merytoryczną pracę podczas całego zjazdu.