PL

Genewa WCPT 2019 – relacja Dalia Woźnica

Dalia Woźnica

Przed Kongresem zorganizowano dwudniowe spotkanie Zarządu WCPT (tzw. General Meeting lub GM), który obliguje przedstawicieli wszystkich państw zrzeszonych w Konfederacji do czynnego uczestnictwa w głosowaniu. Podczas GM wybrano nowy zarząd, przedstawiono budżet na kolejne 4 lata kadencji oraz znowelizowano konstytucję Konfederacji. Prezydentem WCPT ponownie została Emma Stokes, której serdecznie gratulujemy reelekcji!

Nowelizacja regulaminowa wzbudziła dużo emocji podczas spotkania. Propozycje zmian rozesłano do przedstawicieli organizacji członkowskich już we wrześniu 2018 roku do konsultacji. Najważniejszym i zarazem najbardziej spornym punktem nowelizacji było dopuszczenie dwóch organizacji członkowskich z każdego kraju. Umożliwiono zatem wstąpienie w szeregi Konfederacji kolejnej organizacji z danego kraju, która miała już swojego reprezentanta w strukturach, ale pod warunkiem, że liczebność członków nowej organizacji przewyższała liczbę członków instytucji starej. Zabezpieczono jednocześnie interesy obecnych partnerów WCPT, zapisując gwarancję pozostania w strukturach bez możliwości ich odwołania. Na GM w Genewie pomysł dwóch instytucji na kraj wywołał raczej negatywne emocje. Po kilkugodzinnej debacie zaproponowano zatem poprawkę zmiany. Ostatecznie, większością głosów, poparto poprawkę stanowiącą o obecności tylko jednej organizacji na kraj, ale z zastrzeżeniem, że może to być organizacja większa liczbowo od obecnej. Umożliwiono zatem wejście w struktury instytucjom o szerszym gronie fizjoterapeutów w danym kraju z jednoczesnym wygaśnięciem mandatu obecnego reprezentanta. Uczestnikami GM byli przedstawiciele KRF (w roli obserwatorów) oraz przedstawiciele PTF (jako obecni członkowie WCPT reprezentujący Polskę).

Przed Kongresem WCPT odbyła się także konferencja organizacji o nazwie INPTRA (International Network of Physiotherapy Regulatory Authorities), działającej z ramienia WCPT. Siecią 15 instytucji budujących INPTR’ę zarządzają Australia, Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia. Dodatkowo zrzeszonych jest 30 członków indywidualnych ze wszystkich kontynentów. W Europie są to: Francja, Portugalia, Holandia. W tym roku pierwszy raz odkąd istnieje INPTRA (od 2007 roku) uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele z Polski. Członkami INPTRA są, obok fizjoterapeutów, ekonomiści, prawnicy, reprezentanci komisji akredytacyjnych i inni specjaliści związani z rynkiem zdrowia. Główne tematy konferencji obejmowały takie zagadnienia jak: zarządzanie i efektywność w fizjoterapii, nowoczesne rozwiązania regulacyjne, mobilność specjalistów na rynku globalnym, innowacje i nowe technologie w fizjoterapii, etyka, standardy, zakres kompetencji, tele-rehabilitacja i wiele innych. Dodatkowym celem organizacji jest promowanie nowoczesnych rozwiązań zawodowych, wyznaczanie globalnych standardów prawnych zawodu, pomoc we wdrażaniu nowoczesnych strategii regulacyjnych. Nietrudno było odnieść wrażenie, że tematy podejmowane przez państwa przodujące na rynku nowoczesnej fizjoterapii mocno wykraczały w przyszłość i kreśliły ją zgodnie z nadchodzącymi trendami w Europie. Konferencja mocno poszerzyła horyzonty jej uczestników, dlatego warto śledzić doniesienia z publikowanych przez INPTRA badań naukowych.