PL

Fizjoterapeuto, pamiętaj, że masz rzecznika swoich spraw

Rzecznik praw fizjoterapeutów interweniuje w przypadku naruszenia przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów. Działa w obronie godności i dobrego imienia. Może zwrócić się do niego każdy członek KIF w sytuacji konfliktu w miejscu pracy, gdy czuje się pokrzywdzony i uważa, że jego prawa zostały naruszone. Rzecznik praw fizjoterapeutów kontaktuje się z organami władzy, administracją publiczną, pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pacjentów. 

Fizjoterapeuci mogą zgłaszać się do rzecznika w sprawach dotyczących m. in.:  

– niewypłacania przez pracodawców należnych wynagrodzeń,
– niewłaściwych warunków pracy,
– mobbingu ze strony kolegów fizjoterapeutów, przełożonych czy pracodawców,
– nieuzasadnionego zwolnienia z pracy,
– oczerniania na portalach internetowych.

Rzecznik praw fizjoterapeutów funkcjonuje od obecnej kadencji – został nim dr Tomasz Maicki (uchwała nr 16/II KRF z 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania rzecznika praw fizjoterapeutów, na podstawie § 3 uchwały nr 706/I KRF z 7 kwietnia 2022 r.). Tylko w 2022 r. łączna liczba wniosków, która do niego trafiła, gdzie faktycznie zostały naruszone prawa fizjoterapeuty wyniosła 67. Rzecznik udzielił 48 porad oraz wystosował 19 pism do podmiotów, które dopuściły się naruszenia praw fizjoterapeutów. W 2022 r. zakończyło się 10 spraw na korzyść fizjoterapeutów. Sprawy te dotyczyły w 9 przypadkach grupy fizjoterapeutów pracujących w jednym miejscu. 

– Indywidualne podejście do każdego zgłoszenia pozwala dokładnie zrozumieć sytuację i odpowiednio zareagować. Gdy wiem o jakimś problemie, mogę działać, więc zachęcam do kontaktu – powiedział dr Tomasz Maicki. 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: [email protected]