PL

“Dotyk, cielesność, intymność – etyka zawodu fizjoterapeuty” – ruszył projekt badawczy Katedry Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji AWF Warszawa oraz KIF

Przyjęcie w 2015 roku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i utworzenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów sprawiło, że jako środowisko zawodowe uzyskaliśmy autonomię i jesteśmy w pełni samodzielnym zawodem zaufania publicznego. Wykonywanie takiego zawodu wiąże się z wypełnianiem misji z nim związanej, przestrzeganiem zasad etycznych oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy klienta, z którym łączy nas relacja oparta na zaufaniu. Olbrzymia większość zawodów publicznych posiada kodeksy etyczne, które są zazwyczaj spisanymi zasadami praktykowanymi w danej profesji oraz są wskazówką do godnego postępowania.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podjęła prace związane ze stworzeniem kodeksu etyki zawodowej. Elementem tych działań jest badanie kwestionariuszowe pt. “Dotyk, cielesność, intymność – etyka zawodu fizjoterapeuty”, które realizuje, we współpracy z KIF, Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji AWF Warszawa.

Celem badania jest zdobycie wiarygodnych danych na temat tego, w jaki sposób fizjoterapeuci budują i realizują w praktyce swoje relacje z pacjentami, a także jak wykorzystują w swojej pracy podstawowe narzędzie, jakim jest dotyk. Istotne będzie także poznanie procesów związanych z komunikowaniem się z pacjentem.

Link do ankiety został wysłany dziś, drogą mailową, do wszystkich fizjoterapeutów, pod adresy podane w rejestrze. Wywiad jest anonimowy, a zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie dla celów naukowych. W imieniu realizatorów badania zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w badaniu, a także prosimy o szybkie, intuicyjne zaznaczanie odpowiedzi na skali.