• Uchwała nr 81/I KRF (315 kB)

  Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 79-80/I KRF

  Uchwały nr 79-80/I KRF/2017 to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 78/I KRF

  Uchwała nr 78/I KRF/2017 jest to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 76-77/I KRF

  Uchwały nr 76-77/I KRF/2017 są to imienne uchwały o nadaniu PWZFz

 • Uchwała nr 75/I KRF (2 MB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

 • Uchwała nr 74/I KRF (727 kB)

  W sprawie opiniowania projektów aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia.

 • Uchwała nr 73/I KRF

  Uchwała nr 73/I KRF/2017 jest to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 72/I KRF

  Uchwała nr 72/I KRF/2017 jest to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 71/I KRF

  Uchwała nr 71/I KRF/2017 jest to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwały nr 64-70/I KRF

  Uchwały nr 64-70/I KRF/2017 są to imienne uchwały o nadaniu PWZFz

 • Uchwała nr 63/I KRF (425 kB)

  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 45-62/I KRF

  Uchwały nr 45-62/I KRF/2017 są to imienne uchwały o nadaniu PWZFz

 • Uchwała nr 44/I KRF (1 MB)

  W sprawie powołania zespołów tematycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów
  Uchwała uchylona uchwałą nr 330/I KRF/2018

 • Uchwała nr 43/I KRF (3 MB)

  W sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
  Uchwała uchylona uchwałą nr 326/I KRF

 • Uchwała nr 42/I KRF (735 kB)

  W sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
  Uchwała uchylona uchwałą nr 135/II KRF