PL

Dekalog zmian polskiej fizjoterapii

Na początek nowej współpracy fizjoterapeutów z Ministerstwem Zdrowia pod kierownictwem minister Katarzyny Sójki, prezes KRF Tomasz Dybek przekazał zestawienie pilnych celów, których realizacja będzie odpowiedzią na problemy zgłaszane przez środowisko i przede wszystkim przez polskich pacjentów. Dekalog zmian polskiej fizjoterapii prezes przekazał nowej minister podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych. Spotkanie zorganizowano 23 sierpnia w Ministerstwie Zdrowia.

Dekalog zmian polskiej fizjoterapii

  1. Bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty dla pacjenta po zabiegu lub nagłym incydencie, wymagającym szybkiej pomocy, bez konieczności oczekiwania w kilkumiesięcznej kolejce.
  2. „Fizjoterapeuta pierwszego kontaktu” – w wybranych jednostkach chorobowych dostęp do fizjoterapeuty bez skierowania od lekarza.
  3. Większa samodzielność fizjoterapeuty w ustalaniu planu fizjoterapii.
  4. Szersze kompetencje fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia wynikające z posiadanych kompetencji: m.in. przerywanie ciągłości skóry (igłoterapia sucha), wystawianie recept na leki przeciwbólowe.
  5. Szersze kompetencje diagnostyczne niezbędne w planowaniu fizjoterapii, m.in. zlecenie badań laboratoryjnych, obrazowych.
  6. Fizjoterapeuta jak najbliżej pacjenta – wykonywanie fizjoterapii domowej bez zbędnej formalności, nieuzasadnionego zabezpieczenia w niepotrzebny sprzęt, wymogu dotyczącego lekarza.
  7. Praca w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych zapewniająca efekty terapii w oparciu o realne wyceny świadczeń.
  8. Dostosowanie wycen usług fizjoterapeutycznych do ich realnego kosztu.
  9. Ustalenie norm zatrudnienia dla fizjoterapeutów, umożliwiających efektywne leczenie pacjentów.
  10. Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii finansowana w całości ze środków publicznych, gwarantująca najwyższą jakość leczenia pacjentów.

 

pismo mz