PL

Bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty w ramach NFZ

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” zgodnie z postulatami KIF wprowadza rehabilitację bez skierowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. To pierwszy krok we właściwym kierunku. Mamy nadzieję, że wkrótce Polska dołączy do pozostałych 14 krajów europejskich, w których funkcjonuje bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty w systemie publicznej służby zdrowia. Decyzja ta jest zgodna także z polityką Światowej Organizacji Zdrowia, która uznała rozwój rehabilitacji za jeden z priorytetów na najbliższe lata.

Podkreślić należy, iż zostały uwzględnione opinie profesjonalistów, którzy prowadzą rehabilitację, czyli fizjoterapeutów. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zabiegała od dłuższego czasu o ich wdrożenie. Najważniejszy element to właśnie dostęp do rehabilitacji refundowanej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez skierowania od lekarza. Osoby te, jako pacjenci przewlekle chorzy, posiadają diagnozę od wielu lat, a ich stan jest stabilny. W dobie pandemii, kiedy brakuje lekarzy to ważne, żeby pacjentów kierować bezpośrednio i bez zbędnej zwłoki do właściwych profesjonalistów medycznych i nie generować niepotrzebnych wizyt lekarskich. To także duże ułatwienie dla pacjentów: poprawia jakość (w tym czas oczekiwania) i dostępność doświadczeń rehabilitacyjnych.

W ramach terapii muszą się odbyć dwie wizyty fizjoterapeutyczne:

  • pierwsza z nich obejmuje: ocenę zasadności kwalifikacji do udzielania świadczeń w programie, ocenę stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy, określenie celu fizjoterapii, ustalenie programu postępowania fizjoterapeutycznego, edukację pacjenta, udzielenie instruktażu (w tym również udostępnienie materiałów edukacyjnych) do nauki samodzielnej i prawidłowej aktywności ukierunkowanej na stwierdzony problem,
  • druga, która musi być zrealizowana do końca cyklu zabiegowego, obejmuje: ocenę efektów terapii oraz zalecenia dalszego postępowania rehabilitacyjnego i ewentualnie inne zalecania.

Świadczenia w programie obejmują realizację od 1 do 3 cykli terapeutycznych, które określa fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej, a w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może nastąpić rozliczenie czasu trwania rehabilitacji powyżej 3 cykli za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek fizjoterapeuty.

W programie również, zgodnie z rekomendacjami Krajowej Izby Fizjoterapeutów, odstąpiono od rozliczania pojedynczych zabiegów (co ma obecnie miejsce w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych), a zastąpione to zostało osobodniem, gdzie fizjoterapeuta dobiera odpowiednie procedury adekwatne do faktycznych potrzeb pacjenta.

Mamy nadzieję, że pozytywne opinie pacjentów, którzy skorzystają na bezpośrednim dostępie do fizjoterapeuty (np. przez zmniejszenie ilości wizyt czy skrócenie czasu, w którym pacjent trafi na terapię), będą skutkowały kolejnymi tak trafnymi decyzjami Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w innych obszarach rehabilitacji w systemie refundowanym, przez co wszyscy pacjenci będą mieli łatwiejszy, czyli bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty.

Więcej informacji, m.in. o trybie wyborów podmiotów realizujących świadczenia można znaleźć na stronie Funduszu: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542020dsoz,7239.html