PL

4 550 000 zł na szkolenia dla fizjoterapeutów

Umowę na realizację projektu pt. Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisali: Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia oraz dr hab. n.med. Maciej Krawczyk, prezes KIF i Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KIF. Finalizacja umowy była możliwa dzięki pozytywnej decyzji Nadzwyczajnego Zjazdu Fizjoterapeutów I kadencji oraz uchwale KRF, która akceptowała projekt przygotowany przez Prezydium KRF i biuro KIF.

Dzięki tej umowie dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu szkoleń wyniesie aż 3 829 735 zł! Dzięki temu polscy fizjoterapeuci będą mogli skorzystać ze szkoleń o łącznej wartości aż 4 550 000 zł.

Inwestycje w kapitał ludzki są z korzyścią dla pacjentów, bo to ludzie leczą ludzi – mówił Maciej Krawczyk, prezes KIF. – Mamy nadzieję, że z bezpłatnych szkoleń będą mogli skorzystać fizjoterapeuci, którzy mieli do nich utrudniony dostęp ze względów finansowych.

Myślę, że ten projekt zostanie zrealizowany z ogromnym pożytkiem i dla fizjoterapeutów i przede wszystkim dla pacjentów. – podsumował Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. – Ale także i dla nas, którzy odpowiadają za system ochrony zdrowia, bo wkraczamy właśnie w świat trochę innego podejścia do dokumentacji prowadzonej przez fizjoterapeutów. I mam nadzieję, że stworzymy stopniowo warunki nie do oceniania realizacji procedur, a jakości rehabilitacji i odnajdziemy jej właściwe miejsce w całym systemie opieki ochrony zdrowia, także w wymiarze finansowym.

Będziemy aplikowali o kolejne fundusze, które pomogą nam kształcić i rozwijać fizjoterapeutów – zapewnił Tomasz Niewiadomski.

Dla kogo?

Szkolenia będą dostępne dla wszystkich fizjoterapeutów z obszaru całej Polski, bez względu na miejsce i formę ich zatrudnienia. Szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu nadane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów bez względu na poziom wykształcenia – technik, licencjat, magister, specjalista fizjoterapii – oraz nie zalegających z opłaceniem składek członkowskich.

Tematyka

Szkolenia będą składać się z kilku bloków tematycznych, które dotyczą:

  • Badania fizjoterapeutycznego i powadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 553),
  • fizjoterapii ortopedycznej,
  • fizjoterapii neurologicznej,
  • fizjoterapii kardiologiczno-oddechowej,
  • fizjoterapii pediatrycznej.

Szkolenie obejmuje 60-godzin i jest podzielone na dwa moduły (każdy w wymiarze 30 godz. dydaktycznych):

(I) obligatoryjnego – badania i dokumentowania zgodnie z ICF

(II) fakultatywnego – wybieranego podczas procesu rekrutacji spośród następujących czterech podstawowych dziedzin fizjoterapii: ortopedycznej, neurologicznej, kardiologiczno-oddechowej, pediatrycznej.

Zajęcia szkoleniowe będą miały charakter teoretyczny i praktyczny, przy czym dominować będzie praktyka, stanowiąca blisko 70% czasu szkolenia. Program szkolenia zostanie zrealizowany w ciągu 6 dni. Każdy z modułów zostanie zakończony egzaminem mającym na celu ocenę wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych.

Korzyści z udziału w projekcie

Osoby biorące udział w projekcie:

  • będą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu,
  • mają możliwość podniesienia kompetencji zawodowych,
  • otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz dostęp do tych materiałów w formie on-line,
  • mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy poprzez zamieszczenie uzyskanego certyfikatu na portalu Znajdź Fizjoterapeutę w profilu fizjoterapeuty,
  • w przypadku zamieszkiwania więcej niż 50 km od miejsca prowadzenia szkolenia mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia podczas cyklu szkoleniowego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą on-line za pośrednictwem Portalu Fizjoterapeuty https://logowanie.kif.info.pl/. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona sukcesywnie, na wskazane terminy szkoleń. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana automatycznie po weryfikacji formularza rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej.