PL

3 projekty ustaw opublikowano jako druki sejmowe

Komunikat nr 22 Zespołu Kryzysowego z dnia 26 marca 2020 r.

W dniu dzisiejszym, na stronach Sejmu RP, w sekcji “Druki sejmowe” opublikowano 3 projekty ustaw, ważnych z punktu widzenia fizjoterapeutów, także tych prowadzących działalność gospodarczą.
Oto numery druków sejmowych i linki do nich:
  • 301 Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • 300 Rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.
  • 299 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

NEWSLETTER