PL

6 grudnia, 2018

Minęły dwa lata, czyli spotkanie delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów

W ramach obchodów drugiej rocznicy powstania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w dniu 23 listopada 2018, czyli przededniu I Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów w budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się spotkanie delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.