PL

Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego

Skład zespołu tematycznego:

Domagalska-Szopa Małgorzata – Przewodnicząca
Andrzej Czamara
Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
Ewa Demczuk-Włodarczyk
Dorota Gazurek
Magdalena  Hagner-Derengowska
Tomasz  Halski
Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
Anna  Kołcz
Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Andrzej Myśliwiec
Witold Rongies
Andrzej Szopa
Paweł Targosiński
Marzena Wiernicka
Ewa Ziemann

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU