Zespół ds. historii fizjoterapii, nagród i odznaczeń zajmuje się kultywowaniem tradycji dotyczących rozwoju standardu rehabilitacji leczniczej oraz fizjoterapii w Polsce. Głównym zadaniem jest afirmacja fizjoterapii (także zawodu fizjoterapeuty) jako ważnej dziedziny opieki zdrowotnej w oparciu o tradycje międzynarodowe i polskie. Poprzez różnorodne inicjatywy dotyczące wzmacniania świadomości społecznej, rolą zespołu jest upowszechnianie wiedzy o rehabilitacji i fizjoterapii jako niezbędnej i integralnej części nowoczesnej medycyny.

Podejmowane prace i działania Zespołu mają na celu:

  • uporządkowanie wiedzy na temat rozwoju standardu rehabilitacji w Polsce,
  • poznanie tradycji rehabilitacji leczniczej w Polsce wśród młodszych pokoleń fizjoterapeutów,
  • przybliżenie dotychczasowych dokonań lekarzy i fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,
  • skorygowanie istniejących w piśmiennictwie nieścisłości,
  • zachęcenie fizjoterapeutów do prowadzenia badań na temat rozwoju rehabilitacji w Polsce,
  • stworzenie odznaczenia za wieloletnią pracę fizjoterapeuty, a także dla osób i instytucji za zasługi dla rozwoju fizjoterapii w kraju i za granicą,
  • opiniowanie wniosków dotyczących przyznawanych nagród i odznaczeń.

Skład zespołu tematycznego:

Mariusz Migała – Przewodniczący
Beata Skolik – Sekretarz
Izabela Spielvogel
Dariusz Lewera
Patrycja Rąglewska

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie ZT ds.HFNiO_2023