PL

Zamów Kompendium Fizjoprofilaktyki!

Zamów Kompendium Fizjoprofilaktyki!

To pierw­sza mo­no­gra­fia te­ma­tycz­na na ten temat w Polsce.

 • pierwsza monografia tematyczna dotycząca fizjoprofilaktyki
 • usystematyzowany zbiór najbardziej istotnych informacji m.in. opis metod kształtowania postaw, zasad monitorowania sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz wskazówki, jak przeciwdziałać ograniczeniom funkcjonalnym prowadzącym do niepełnosprawności
 • zawiera opis możliwości wdrożenia programów fizjoprofilaktycznych o udowodnionej skuteczności naukowej, w poszczególnych obszarach klinicznych
 • cenna inicjatywa środowiska fizjoterapeutów w Polsce, wspierana przez Krajową Radę Fizjoterapeutów
 • wartościowa propozycja dla studentów i nauczycieli akademickich kierunku fizjoterapia

Zamów już teraz za jedyne 40 zł.

Co zawiera Kompendium Fizjoprofilaktyki?

 • Przedstawiamy spis treści zawartych w Kompendium Fizjoprofilaktyki, aby zainteresować Państwa tematyką publikacji.

  Przedmowa

  Słowo wstępu Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Słowo wstępu Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  1. Definicja i podział fizjoprofilaktyki
  2. Fizjoprofilaktyka udarów mózgu
  3. Fizjoprofilaktyka zaburzeń neurorozwojowych dziecka
  4. Fizjoprofilaktyka w neurologii wieku rozwojowego
  5. Fizjoprofilaktyka w reumatologii
  6. Fizjoprofilaktyka w medycynie sportowej
  7. Fizjoprofilaktyka w pulmonologii
  8. Fizjoprofilaktyka w kardiologii
  9. Fizjoprofilaktyka w onkologii i opiece paliatywnej
  10. Fizjoprofilaktyka w geriatrii
  11. Fizjoprofilaktyka a ergonomia
  12. Fizjoprofilaktyka zaburzeń postawy ciała
  13. Fizjoprofilaktyka skolioz niskostopniowych
  14. Fizjoprofilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa
  15. Samorządowe programy polityki zdrowotnej – teoria i praktyka .
  16. Rola współpracy międzyinstytucjonalnej przy implementacji programów fizjoprofilaktycznych

Kim są autorzy Kompendium?

 • Prezentujemy spis autorów, których artykuły znajdziecie Państwo w Kompendium Fizjoprofilaktyki

  Paweł Adamkiewicz

  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Anna Brzęk

  Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Dariusz Czaprowski

  Zakład  Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

  Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

  Katedra Fizjoterapii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

  Małgorzata Domagalska-Szopa

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne NEUROmed s.c. w Katowicach

  Ewa Gajewska

  Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Anna Głowacka

  An-REH Fizjoterapia w Lodzi

  Monika Grygorowicz

  Zakład Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Rehasport Clinic FIFA Medical Centre of Excellence

  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Przemysław Keczmer

  Pracownia Fizjoterapii Reumatologicznej, Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Anna Kołcz

  Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra  Fizjoterapii,  Wydział  Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Joanna Kostka

  Klinika Rehabilitacji Neurologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lodzi

  Mateusz Kozinoga

  Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Agnieszka Krawczyk-Wasielewska

  Pracownia Fizjoterapii Reumatologicznej, Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Krzysztof Mirecki

  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Agata Nowak

  Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych,

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  Zbigniew Nowak

  Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych,

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  Grażyna Osiadło

  Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych,

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  Marta Podhorecka

  Katedra Geriatrii,   Collegium   Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Tomasz Jan Prycel

  Stowarzyszenie CEESTAHC (Central and Eastern Society of Technology Assessement in Heath Care)

  Anna Pyszora

  Katedra Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Michał Ran

  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Mateusz W. Romanowski

  Zakład Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii w Poznaniu

  Marcel Stasierski

  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Łukasz Stoliński

  Centrum Chorób Kręgosłupa

  w Skierniewicach – Licencjonowany Ośrodek Rehabilitacyjny Rehasport Clinic

  Andrzej Szopa

  Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne NEUROmed s.c. w Katowicach

  Joanna Tokarska

  Zespól Tematyczny ds. Międzynarodowych przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Jacek Tuz

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Certyfikowana Klinika Międzynarodowego Instytutu McKenziego w Tychach

  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Marzena Wiernicka

  Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

  Magdalena Władysiuk

  Stowarzyszenie CEESTAHC (Central and Eastern Society of Technology Assessement in Heath Care)

  Katedra Neurologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

  Elżbieta Woźniak-Kasperek
  Zespól ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów

  Anna Zwierzchowska

  Katedra Wychowania Fizycznego i Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach