RODO dla fizjoterapeutów

Należyta staranność, zasady etyki zawodowej, poszanowanie praw pacjenta oraz wskazania aktualnej wiedzy medycznej jako…

Fizjoterapeuta jako podmiot leczniczy

Samodzielność wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz reklama świadczeń udzielanych przez fizjoterapeutę

Zasady odpowiedzialności zawodowej Fizjoterapeutów

Prawa i obowiązki fizjoterapeuty po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty