Samodzielność wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz reklama świadczeń udzielanych przez fizjoterapeutę

Zasady odpowiedzialności zawodowej Fizjoterapeutów

Fizjoterapeuta jako podmiot leczniczy

Prawa i obowiązki fizjoterapeuty po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

20 czerwca w godzinach od 16:00 do 17:00 odbyło się pierwsze z cyklu – bezpłatne szkolenie on-line przeznaczone dla fizjoterapeutów, którzy uzyskali już PWZFz. Temat pierwszego szkolenia to „Fizjoterapeuta jako podmiot leczniczy„.

Szkolenie prowadził przedstawiciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w „prawie medycznym”.

11 lipca w godzinach od 18:00 do 19:00 odbyło się drugie z cyklu bezpłatnych szkoleń on-line dla Członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Tematem szkolenia były „Prawa i obowiązki fizjoterapeuty po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”.

Szkolenie prowadził przedstawiciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w „prawie medycznym”.