PL

SZKOLENIA ONLINE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

LISTA 81 SZKOLEŃ ONLINE DOSTĘPNYCH NA PLATFORMIE FIZJA*

*stan na październik 2023 r.

PLATFORMA EDUKACYJNA FIZJA to bezpłatne szkolenia online dla fizjoterapeutów.

W dowolnym momencie i miejscu, w drodze do i z pracy, a nawet nie ruszając się z domu ZDOBYWASZ WIEDZĘ W 8 DZIEDZINACH FIZJOTERAPII I CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE NOWE KOMPETENCJE, WAŻNE DLA CIEBIE, TWOJEGO PRACODAWCY I PACJENTA. Zaloguj się na Fizja.pl, zarejestruj w projekcie, aby zdobyć nową wiedzę i certyfikaty!

Oto szkolenia dostępne obecnie na platformie:

ORTOPEDIA

 • Badanie i strategie leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego
 • Badanie i strategie leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego
 • Zapalne choroby reumatyczne w diagnostyce różnicowej dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Funkcjonalny Trening Medyczny
 • Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeutycznej
 • Leczenie operacyjne w ortopedii
 • Kompleks barkowy – badanie i strategie leczenia
 • Staw kolanowy – badanie i strategie leczenia
 • Urazowa niestabilność barku
 • Entezopatia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego
 • Zwichnięcie stawu łokciowego – podstawy
 • Zespół kanału nadgarstka
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
 • Nieurazowa niestabilność barku
 • Zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego
 • Terapia ręki
 • Zespół ciasnoty podbarkowej (SIS – shoulder impingement syndrome)
 • Złamanie końca dalszego kości promieniowej u dorosłych
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia pierścienia rotatorów – ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
 • Uszkodzenie łąkotek stawu kolanowego
 • Pourazowa niestabilność stawu skokowego
 • Zespół bólowy nadgarstka w przypadku ganglionu
 • Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
 • Uszkodzenie ścięgien zginaczy palców – zginacz głęboki i powierzchowny
 • Złamanie głowy kości promieniowej – podstawy
 • Amputacje i subamputacje na poziomie ręki – podstawowe postępowanie
 • Zerwanie ścięgna Achillesa

UROGINEKOLOGIA

 • Fizjoterapia uroginekologiczna – wprowadzenie
 • Zaburzenia kontroli trzymania moczu u kobiet
 • Zaburzenia kontroli trzymania moczu u mężczyzn po zabiegach operacyjnych stercza

PULMONOLOGIA

 • Badanie subiektywne (podmiotowe) i obiektywne (przedmiotowe) układu oddechowego
 • Techniki fizjoterapeutyczne stosowane u pacjentów z dysfunkcjami układu oddechowego
 • Zaburzenia mechaniki oddychania, specyficzne ćwiczenia oddechowe u osób po zabiegach w obrębie klatki piersiowej

NEUROLOGIA

 • Zaawansowana ocena geriatryczna – diagnostyka fizjoterapeutyczna
 • Rehabilitacja pacjentów po przebyciu polineuropatii jako częstego powikłania choroby COVID-19
 • Rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym szansą na wydłużenie i lepszą jakość życia
 • Rehabilitacja pacjentów z chorobą Parkinsona szansą na wydłużenie i lepszą jakość życia

PEDIATRIA

 • Niemowlęta badanie – założenia wizyty patronażowej
 • Mały sportowiec
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Fizjoterapia w chorobach rzadkich
 • Interpretacja wyników podstawowych badań klinicznych w populacji dziecięcej

ONKOLOGIA

 • Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji fizjoterapii u osób z obrzękiem limfatycznym
 • Aktywność ruchowa osób leczonych z powodu choroby nowotworowej
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami czynnościowymi po leczeniu nowotworów głowy i szyi
 • Fizjoterapia osób w opiece paliatywnej
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami czynnościowymi po leczeniu nowotworów układu moczowego i płciowego
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami czynnościowymi po leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego

KARDIOLOGIA

 • Badanie elektrokardiograficzne w pediatrii
 • Wprowadzenie do badania elektrokardiograficznego dla fizjoterapeutów (EKG prawidłowe)
 • Badanie elektrokardiograficzne spoczynkowe i wysiłkowe (EKG nieprawidłowe)
 • Testy wysiłkowe w praktyce fizjoterapeutycznej
 • Planowanie, programowanie i prowadzenie fizjoterapii u pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych

NIEDZIEDZINOWA

 • COVID-19 – diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu (obowiązkowe, ponieważ cały projekt jest związany z pandemią)
 • Wytyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii
 • Wstęp do Igłoterapii Suchej
 • Protetyka i ortotyka – kończyny dolne
 • Protetyka i ortotyka – kończyny górne
 • Protetyka i ortotyka – kręgosłup lędźwiowy, piersiowy, szyjny i głowa
 • Protetyka i ortotyka – jama brzuszna i klatka piersiowa
 • Ortotyka dziecięca
 • Protetyka i ortotyka – wyroby medyczne pomocnicze
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w neurologii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w ortopedii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w pediatrii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w onkologii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w uroginekologii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w kardiologii i pulmonologii
 • Farmakoterapia w ortopedii
 • Farmakoterapia w kardiologii
 • Farmakoterapia w onkologii
 • Farmakoterapia w pediatrii
 • Farmakoterapia w uroginekologii
 • Farmakoterapia w pulmonologii
 • Farmakoterapia w neurologii
 • Komunikacja z pacjentem COVID i post COVID
 • Pierwsza pomoc
 • Fizjoterapia w oddziałach intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19
 • Fizjoterapia w oddziałach intensywnej terapii i intensywnego nadzoru – od tlenoterapii biernej do nieinwazyjnej wentylacji

INFODEMIA

 • Fizjoterapeuta – edukator w infodemii

 

Fizja szkolenia online przewodnik final

 

W projekcie może uczestniczyć każdy fizjoterapeuta i fizjoterapeutka, którzy:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz),
 • nie zalegają ze składkami członkowskimi w KIF,

Więcej o projekcie FIZJO-LEARNING i kryteriach uczestnictwa TUTAJ

FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19, to projekt edukacyjny i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.