PL

Sprawozdanie ze spotkania Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów z Przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedstawicielami Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Zdrowia z  dnia 5.04.2017r. 

          W dniu 5.04.2017 roku w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Hożej 20 w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie nowych zasad kształcenia fizjoterapeutów, które zostały wprowadzone zapisami uchwalonej  przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (UZF; Dz.U. z 2015 r.). Nowe zasady kształcenia będą obowiązywały od roku akademickiego 2017/2018, a kształcenie fizjoterapeutów odbywać się będzie w systemie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

          Gospodarzem spotkania był wiceminister NiSW Prof. Aleksander Bobko. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

          Ponieważ obecnie obowiązujące regulacje prawne nie przewidują wprowadzenia standardów kształcenia na kierunku fizjoterapia tematem wiodącym spotkania było przedstawienie przez przedstawicieli Komisji Edukacji argumentów uzasadniających  konieczność ich wprowadzenia   na jednolitych pięcioletnich studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia. Podczas trójstronnych rozmów Komisja Edukacji zaprezentowała także wstępny projekt standardów kształcenia fizjoterapeutów.

          Zarówno argumenty, jak i projekt standardów kształcenia, zostały ocenione pozytywnie przez wiceministra NiSW, jak i przez przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Ufamy, że tym samym, został zrobiony kolejny doniosły krok w kierunku normalizacji i optymalizacji warunków kształcenia fizjoterapeutów w Polsce.

https://kif.info.pl/informacje/krok-w-kierunku-standaryzacji-ksztalcenia-fizjoterapeutow/

Komisja ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

NEWSLETTER