PL

Konferencja w Ministerstwie Zdrowia

Skrócenie kolejek do rehabilitacji i ułatwienie pacjentom dostępu do tych świadczeń