PL

Sesja dla młodych podczas Kongresu KIF

Studentów, doktorantów, fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji, wszystkie osoby, które niedawno wkroczyły na ścieżkę zawodową, zapraszamy do czynnego udziału w wyjątkowej sesji w ramach II kongresu KIF.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni dla młodych fizjoterapeutów do prezentacji swoich badań, wymiany doświadczeń i rozmów o nowych kierunkach rozwoju fizjoterapii. Ma ono służyć wspieraniu młodych naukowców w ich rozwoju akademickim i zawodowym, co przekłada się na podnoszenie jakości opieki fizjoterapeutycznej.

Sesja organizowana 15 czerwca będzie podzielona na dwie części: jedna dla studentów, druga dla młodych pracowników zainteresowanych nauką. Każda część będzie obejmowała prezentację badań oraz panel dyskusyjny. W ramach organizowanego konkursu przewidujemy wystąpienia w postaci prezentacji ustnych lub plakatowych.

Uwaga zostanie poświęcona szczególnie innowacyjności, nowym technologiom w terapii oraz integracji wiedzy z różnych dziedzin.

Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy przesłać streszczenie po zalogowaniu do STREFY UCZESTNIKA.

Najlepsi w prezentacjach ustnych oraz plakatowych mogą liczyć na atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zasady konkursu szczegółowo określa regulamin.