PL

Rośnie ocena czasopisma naukowego Physiotherapy Review!

Z satysfakcją informujemy o kolejnym sukcesie “Physiotherapy Review”! W międzynarodowej bazie Index Copernicus opublikowana została nowa, wyższa waloryzacja czasopisma za rok 2021.
Należącemu do KIF periodykowi naukowemu nadano 95.05 punktów tzw. wskaźnika ICV (Index Copernicus Value). Rok temu punktacja ICV była znacznie mniejsza i wynosiła 75.86.
Szczegółowe informacje na temat waloryzacji znajdują się tutaj: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=69623

 

Lista ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w ramach której każdego roku, od blisko 20 lat, oceniane są zgłoszone periodyki. Warunkiem indeksacji jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny parametrycznej opartej obecnie na przeszło 100 kryteriach. Periodyki, które spełnią zarówno formalne kryteria jak i wstępne warunki indeksacji, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.

 

Redakcji Physiotherapy Review gratulujemy sukcesu i życzymy pomyślnego dalszego rozwoju czasopisma!

 

Dowiedz się więcej o czasopiśmie naukowym KIF: http://physiotherapy.review/
Śledź profil pisma na Facebooku: https://www.facebook.com/PhysiotherapyReview