Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-0

Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Okres realizacji projektu: 02.11.2018r. do 31.10.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 2 018 104,32 zł
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI 1 700 858,32 zł

Rekrutacja na szkolenia fizjoterapeutyczne 

realizowane w ramach projektu pt.
„Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizując projekt partnerski we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie ogłasza nabór na szkolenie:

Warszawa

badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF (Moduł I)
badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej (Moduł II)

 

08 – 10 listopada 2019 r.

15 – 17 listopada 2019 r.

23 – 24 listopada 2019 r.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych uległ wydłużeniu do dnia 05 listopada 2019 roku do godz. 15:00.

Szkolenie trwa 8 dni, w tym 4 dni – moduł I oraz 4 dni – moduł II. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest uczestniczyć w obydwu modułach.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Biuro Projektu
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Czynne: pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00

Telefon kontaktowy: + 48 22 230 20 23
e-mail: [email protected]