Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-0

Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Okres realizacji projektu: 02.11.2018r. do 31.10.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 2 018 104,32 zł
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI 1 700 858,32 zł

Rekrutacja na szkolenia fizjoterapeutyczne 

realizowane w ramach projektu pt.
„Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizując projekt partnerski we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, ogłasza nabór na szkolenie:

Gdańsk

Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF (moduł I)
Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej (moduł IV)

 

2 – 5 kwietnia 2020 r.

25 – 26 kwietnia 2020 r.

9 – 10 maja 2020 r.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do dnia 16 marca 2020 roku do godziny 15.00.
Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szkolenie trwa 8 dni, w tym 4 dni – moduł I oraz 4 dni – moduł IV. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest uczestniczyć w obydwu modułach.

Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać na adres [email protected]

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 22 230 20 23 (w godz. 09:00 – 15:00),
przez adres e-mail: [email protected]
lub kontakt osobisty z Działem Obsługi Projektów KIF pod adresem
Pl. S. Małachowskiego 2,  00-066 Warszawa