PL

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów – wyszukaj fizjoterapeutę

lub

Weryfikacja zabezpieczeń

Należy uzupełnić Imię i nazwisko lub numer prawa wykonywania zawodu

WYSZUKAJ FIZJOTERAPEUTĘ

Nie odnaleziono fizjoterapeuty spełniającego określone kryteria

WYSZUKAJ PONOWNIE

{name}

Numer PWZFz:  {pwzf}

Seria i numer dokumentu PWZFz:

{pwzfz}

Tytuł zawodowy:

{title}

Tytuł/stopień naukowy:

{degree}

Specjalizacje:

{specialization}

Status:

{status}

Dodatkowe kwalifikacje:

{qualifications}

Miejsce pracy:

{working_place}

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów

Liczba znalezionych wyników: 1

Wyszukaj ponownie

 • Objaśnienia

  Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie.
  Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  Art. 138. Kto bez wymaganych uprawnień posługuje się tytułem zawodowym fizjoterapeuty, podlega karze grzywny.
  Art. 139. Kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
  Specjalista fizjoterapii – osoba posiadająca dyplom specjalisty II stopnia rehabilitacji ruchowej lub specjalisty w dziedzinie fizjoterapii
  Magister fizjoterapii, specjalizacja I stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej – osoba posiadająca dyplom magistra fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej oraz dyplom specjalizacji I stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej (specjalizacja niepełna)
  Magister fizjoterapii, powierzone obowiązki Specjalisty – osoba posiadająca dyplom magistra fizjoterapii oraz decyzję Ministra Zdrowia powierzającą obowiązki specjalisty fizjoterapii, której zakres uprawnień określa art. 147 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
  Magister fizjoterapii – osoba , która ukończyła studia wyższe i uzyskała dyplom magistra, który spełnia warunki określone w art. 13 ust. 3 pkt 1 -7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
  Licencjat fizjoterapii – osoba , która ukończyła studia wyższe i uzyskała dyplom licencjata, który spełnia warunki określone w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
  Technik fizjoterapii – osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii.
Aktualna liczba Fizjoterapeutów: 78 607