Poszukujemy Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Physiotherapy Review, którego właścicielem jest samorząd medyczny – Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie strategii oraz takiej organizacji pracy redakcyjnej, które pozwolą wypromować to prężnie rozwijające się czasopismo na arenie krajowej i międzynarodowej.

Rola Redaktora Naczelnego:

Wybrany kandydat/-ka odpowiedzialny/-a będzie za opracowanie interesujących i przemyślanych treści kwartalnika oraz zwiększenie zasięgu czasopisma zarówno w środowisku naukowym w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Redaktor Naczelny będzie podlegał zarządowi KIF, ale ponosi odpowiedzialność za zawartość merytoryczną i strategię czasopisma, realizując swoje obowiązki przy wsparciu doświadczonego zespołu redakcyjnego i wydawniczego.

Zakres zadań szczegółowych Redaktora Naczelnego:

 • zapewnienie najwyższej jakości treści naukowych i pozyskiwanie tekstów/ autorów krajowych i zagranicznych do czasopisma;
 • opracowanie procedur efektywnej selekcji i przeglądu manuskryptów naukowych w celu terminowego dostarczenia artykułów do czasopisma;
 • opracowanie i utrzymywanie spójnej, międzynarodowej strategii naukowej czasopisma;
 • kierowanie zespołem redakcyjnym;
 • zapewnienie integralności procesu recenzji i udzielenie wskazówek autorom, recenzentom i odpowiednio członkom zespołu redakcyjnego;
 • opracowywanie tekstów, gromadzenie niezbędnych załączników w postaci tabel, wykresów, rycin, ilustracji;
 • nadzorowanie odwołań, skarg, sugestii czytelników i problemów etycznych dotyczących publikowanych prac;
 • budowanie i utrzymywanie relacji opartych na współpracy z KIF i firmą wydawniczą, w celu promocji czasopisma i ​​odpowiedzi na  potrzeby czytelnicze;
 • wsparcie dla autorów i recenzentów;
 • rozwój pisma zgodnie ze strategią wytyczoną przez KIF;
 • aktywne włączanie się w działania budujące pożądany wizerunek pisma,
 • realizacja i kontrola budżetu czasopisma.

Oferujemy:

 • forma współpracy do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, współpraca b2b),
 • wynagrodzenie adekwatne do udokumentowanego doświadczenia oraz faktycznego zaangażowania w projekt.

Wymagania:

 • fizjoterapeuta,
 • stopień naukowy (minimum doktorat)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego,
 • doświadczenie w pracy redakcji czasopisma naukowego,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • kompetencje menadżerskie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra samoorganizacja,
 • łatwość nawiązywania kontaktów.

Physiotherapy Review (ISSN 2719-5139)

(wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe, którego celem jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród fizjoterapeutów i innych pracowników medycznych. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie. W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię w dziedzinach jak: ortopedia, neurologia, interna, pediatria.  Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikowanych prac.

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie CV

do dnia 10.12.2020 r. 

na adres: [email protected] 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.