W związku z epidemią COVID i brakiem pracowników medycznych poszukiwani są profesjonaliści, którzy wesprą wykonywanie czynności medycznych i opiekuńczych.

W wielu podmiotach sytuacja stała się bardzo trudna. Jest ogromne zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodów medycznych, także fizjoterapeutów. Nasza wiedza i wyksztalcenie pozwalają być wsparciem i realizować wiele czynności medycznych.

Zainteresowani w ramach odpłatnej pracy na podstawie skierowania wojewody będą wspierać inne zawody medyczne w walce z epidemią (zlecone czynności) lub uzupełniać braki fizjoterapeutów w podmiotach leczniczych, np. DPS, hospicjach, zespołach karetek pogotowia i innych miejscach. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

Obecnie poszukiwani są profesjonaliści z terenu województwa mazowieckiego.
Chętnych prosimy o wysłanie zgłoszeń pod adres: [email protected] (tytuł maila: mazowieckie)

Zgłoszenie musi zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • nr prawa wykonywania zawodu,
  • telefon oraz mail kontaktowy,
  • miejscowość, w której przebywasz (mieszkasz na stałe lub czasowo),
  • zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w wiadomości e-mail przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów do Ministerstwa Zdrowia celem uwzględnienia przez właściwe organy, w tym wojewodę lub Ministra Zdrowia, przy podejmowaniu decyzji w zakresie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Niniejsza akcja została przygotowana na prośbę i w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Ze zgłoszonymi fizjoterapeutami skontaktuje się telefonicznie osoba z Ministerstwa Zdrowia lub urzędu wojewódzkiego odpowiedzialna za koordynację akcji.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą regulacji prawnej stanowiącej podstawę skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii (kif.info.pl/regulacja-prawna-stanowiaca-podstawe-skierowania-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii-covid-19).