PL

Krajowa Izba Fizjoterapeutów po stronie łatwiejszego dostępu do świadczeń fizjoterapeutycznych

Okazuje się, że nie wszyscy rozumieją pacjentów i ich problemy z dostępnością do usług świadczonych przez fizjoterapeutów. Co więcej, pojawiają się w niektórych mediach wypowiedzi, w których próbuje się podważać kompetencje fizjoterapeutów do wykonywanych przez nich świadczeń. Niechlubnym przykładem jest przytoczona w „Dzienniku Gazeta Prawna” wypowiedź rzecznik jednego ze szpitali w Radomiu, która w sposób skandaliczny deprecjonuje zawód fizjoterapeuty.

Tłem tej fatalnej wypowiedzi był niekorzystny w oczach dyrekcji szpitala wynik rozstrzygnięć konkursowych NFZ. Jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów zgadzamy się z tą częścią polityki konkursowej NFZ, która polega na dekoncentracji świadczeń oraz ich częściowej relokacji z dużych ośrodków miejskich do mniejszych świadczeniodawców, ale za to rozsianych po całym województwie. W naszych oczach jest to zadbanie o potrzeby pacjentów starszych i mniej sprawnych.

Przytoczone zmiany w polityce NFZ stają się podstawą do obraźliwych, lekceważących i nieprawdziwych słów, które padają pod adresem środowiska polskich fizjoterapeutów. KRF będzie reagować na wszystkie informacje, podważające kompetencje naszego środowiska zawodowego. Wyrazem tego jest poniższy list prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka do dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, w związku z wypowiedzią rzecznik tego szpitala, opublikowaną w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 15 listopada 2017 roku.


wycinek z artykułu z Gazety Prawnej z dnia 15.11.2017
Pismo do Dyrektora Szpitala w Radomiu_15.11.2017 r..