Świadczenia refundowane

Dodano do słownika  ICD-9 w wersji 5.50 kod procedury medycznej:
Wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności- Kod 93.88
No posts