Świadczenia komercyjne

No posts

Poinformuj o ograniczeniu działalności z powodu pandemii COVID-19

Fizjoterapeuci prowadzący działalności komercyjną – raportujcie do KIF zawieszenie i ograniczenie przyjmowania pacjentów w Waszych praktykach i podmiotach leczniczych. Pomoże to nam oszacować skalę i rozmiar strat, jakie, w związku z pandemią, poniosła i nadal ponosi polska fizjoterapia. Zebrane dane będą podstawą do negocjacji w staraniu się o pomoc finansową i wsparcie ze środków krajowych i unijnych.