Nie przegap

  WCPT   WCPT docenia działania KIF w sytuacji kryzysowej i upomina się o telerehabilitację
  NIL    NIL i KIF apelują o wsparcie dla profesjonalistów medycznych i przedsiębiorców branży medycznej
 GF   Wydanie Specjalne “Głosu Fizjoterapeuty”
  GOV    Najbardziej aktualne informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dostępne są na stronach rządowych dla przedsiębiorców
  GOV    Najbardziej aktualne informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dostępne są na stronach rządowych dla pracowników
 SEJM   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  MZ    Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie wcześniejszej rezygnacji z turnusów uzdrowiskowych
 NFZ   Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
 NFZ   Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności
 NFZ   Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
  MZ    Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
 NFZ   Zalecenia przygotowane przez ekspertów KIF i SFP opublikowane na stronie NFZ
 ZBP   Komunikat ZBP w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19
 SEJM   Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 SEJM   Rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
 SEJM   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  MZ    Ministerstwo Zdrowia wystosowało komunikat do pracowników ochrony zdrowia w związku z koronawirusem SARS-CoV-2
  MZ    Ministerstwo Zdrowia opublikowało tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2