W dniu 21 lutego 2017 przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów została powołana Komisja ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Domagalska–Szopa;

Wydział Nauko o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wiceprzewodniczący

Doc. Paweł Targosiński;

Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w  Warszawie

Dr hab. Andrzej Myśliwiec;

Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Sekretarz

Dr Anna Kołcz–Trzęsicka;

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Członkowie komisji

Dr hab. Andrzej Czamara;

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Dr Agnieszka Ćwirlej–Sozańska;

Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet w Rzeszowie

Dr hab. Ewa Demczuk–Włodarczyk;

Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dr Dorota Gazurek;

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Dr hab. Magdalena HagnerDerengowska;

Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum  w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu CMUMK Bydgoszcz

Dr Tomasz Halski;

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Dr Barbara Juśkiewicz–Swaczyna;

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńskiej Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Dr Agnieszka Krawczyk–Wasielewska;

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Szopa;

Wydział Nauko o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Witold Rongies;

Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Marzena Wiernicka;

Wydział Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Dr hab. Ewa Ziemann;

Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Głównymi obszarami obecnych prac Komisji jest :

  1. Opracowanie zaleceń programowych dla jednolitych, 5 letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 (patrz: Dla Uczelni – program studiów).
  2. Opracowanie wykazu efektów kształcenia dla jednolitych, 5 letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 (patrz: Dla Uczelni – efekty kształcenia).
  3. Opracowanie zaleceń do organizacji praktyk zawodowych dla jednolitych, 5 letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 (patrz: Dla Uczelni – praktyki zawodowe).
  4. Opracowanie komunikatu dla kandydatów na studia na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 (patrz: Komunikat dla kandydatów).
  5. Przygotowanie projektu standardów kształcenia na kierunku fizjoterapia (patrz: Aktualności: Sprawozdanie ze spotkania w MNiSZW).
  6. Inicjatywy dotyczące podnoszenia poziomu kształcenia na studiach na kierunku fizjoterapia (Patrz: Aktualności).