Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 679), dalej jako „rozporządzenie”, uchylono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), dalej jako „rozporządzenie uchylane”. W związku z tym zniesiona została zdecydowana część obostrzeń. Zdecydowano się na utrzymanie dotychczas obowiązujących regulacji dotyczących:

  • kontynuacji rehabilitacji leczniczej przerwanej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, realizowanej w warunkach stacjonarnych (§ 4 rozporządzenia);
  • nakazu zakrywania przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, oraz w aptekach, do dnia 31 sierpnia 2022 r. (§ 7 rozporządzenia).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 marca 2022 r.

W związku z powyższym zniesiono przewidziany w rozporządzeniu uchylanym obowiązek polegający na przedstawieniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia m.in.:

  • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym;
  • turnusów rehabilitacyjnych;
  • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
  • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych (§ 11, § 13 rozporządzenia uchylanego).