PL

Zmiany zasad i okresów odbywania kwarantanny przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Do ogłoszenia zostało skierowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, zakończenie izolacji osób wykonujących zawód medyczny, skierowanych do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wywołanym wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), następuje po 7 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jednak nie wcześniej niż w piątej dobie odbywania tej izolacji.

Zmienione zostały również zasady odbywania kwarantanny osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Okres obowiązkowej kwarantanny takich osób wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń lub rozpoczęciem pracy lub służby, przez okres 5 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych, badana testem antygenowym.

Do osób, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia podlegają obowiązkowej kwarantannie albo obowiązkowej izolacji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Poniżej treść całości rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000023501.pdf

NEWSLETTER